Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 20. november 2003 kl 19.30 Schrödingers katt: Da mennesket lærte å tenke

Da mennesket lærte å tenke

Antropologen Chris Henshilwood  holder fram et 70.000 år gammelt spor på menneskelig intelligens.
Antropologen Chris Henshilwood holder fram et 70.000 år gammelt spor på menneskelig intelligens.
Det er vår evne til å tenke som skiller oss fra dyrene, og som har gjort oss til den mest dominerende arten som noen gang har bodd på jorda. Det er tenkningen som har gitt oss kunst, litteratur, teknologi og makt. Men når i løpet av menneskets lange utviklingshistorie fra aper til moderne mennesker, fikk vi denne evnen?

Svaret er ikke lett å finne, for tenkning etterlater seg ikke umiddelbare spor. Det ligger ingen fossile tanker rundt om i verden og venter på å bli gravd opp og datert. Forskerne må med andre ord lete etter indirekte spor - ikke fossiler, men tegn eller symboler som tyder på at det hadde ligget tanker bak.

Snakking er et slikt spor. For å snakke må du også kunne tenke, men heller ikke det etterlater seg spor. Et annet tegn på tenkning er kunst, og det vil man kunne etterspore. Det ble et gjennombrudd for arkeologene da de innså at kunst, språk og tenkning var uttrykk for det samme. Nå visste man hva man skulle lete etter. Finn det tidligste kunstuttrykk, og man har samtidig funnet når mennesket lærte å tenke.

Denne jakten på de første kunstuttrykk fører oss bakover i menneskets historie, blant annet til de fantastiske hulemaleriene i Frankrike utført for 35 000 år siden. Lenge trodde man hulemaleriene var den eldste form for kunst i verden. Men i år 2000 gjorde antropologen Chris Henshilwood et oppsiktsvekkende funn i en hule i Blombos på østkysten av Sør Afrika. Funnet tyder på at de levde tenkende mennesker der allerede for mer enn 70 000 år siden.

Om Schrödingers katt
Schrödingers katt samler ca 600.000 seere hver uke.

Nylig fikk programleder gry Molvær Folkeopplysningsprisen 2003. "Programleder Gry Molvær presenterer vanskelige temaer i et språk som mange forstår", mener juryen for Folkeopplysningsprisen 2003.


Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Sigrid Gjellan
Presse: Erik Bull , tlf 73881661 mob. 99599760