Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 28. juni 2009 kl 09.30 Språkteigen

Tonefallet avslører aksenten

Hva vil det si å snakke norsk med aksent? Å snakke med aksent er et folkelig begrep, og de fleste forbinder det med tonefallet - altså hvordan språklyder blir uttalt. Språkforsker Jan Hognestad forteller hvilke lyder som er vanskelige for folk som ikke har norsk som morsmål.

Skarg, Glått og Njuk er alle stedsnavn i Setesdal. Når et stedsnavn står i ubestemt form, er det ofte et tegn på at det er svært gammelt, forteller navnegransker Inge Særheim.

Er det best å være velrenommert, eller holder det å være renommert? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.