Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 28. september 2004 kl 20.25 Brennpunkt: Når sjefen er problemet

Ledelsesvansker

Unni Vasaasen ble syk av trakassering.
Unni Vasaasen ble syk av trakassering.
Over 50 000 nordmenn føler seg mobbet på jobben av sin egen sjef, men de som prøver å få slutt på trakasseringen går en tøff kamp i møte. I en konfliktsky norsk bedriftskultur som støtter opp om sine sjefer, blir de som tar opp kampen ofte presset helt ut av arbeidslivet, mens sjefene får fortsette. Det viser en omfattende gjennomgang av femti lagmanssrettdommer som Brennpunkt har gjennomført.

Unni Vasaasen var hovedverneombud i Luftfartstilsynet. Etter at hun tok opp andres problemer med den nye sjefens lederstil, følte hun seg etter hvert selv trakassert. Vasaasen følte seg maktesløs i en konflikt hvor ledelsen i Samferdselsdepartementet valgte å støtte Luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad, som også på sine tidligere arbeidsplasser hadde blitt anklaget for trakassering. Vasaasen, som var juridisk rådgiver, ble etter hvert syk og uføretrygdet av konflikten.

– Hører du mange nok ganger at ikke du er noe verdt og at du er udugelig, så begynner du til slutt å tro det. Og da er du ute på en farlig vei, sier Unni Vasaasen.

Utestengt fra operasjonssalen
Bill Buchholtz har ingen anmerkninger for legefeil etter over 25 års erfaring som kirurg. Likevel har sjefen hans stemplet ham som en farlig kirurg som må stenges ute fra operasjonssalen. I flere år har Buchholtz bedt sykehuset på Gjøvik om en dokumentasjon på de sterke anklagene mot ham, men sykehusledelsen mener det er nok at sjefen hans har en slik vurdering.

– Det er ikke den som blir trakassert som skal vekk fra en arbeidsplass, det er jo den som trakasserer som skal vekk. Men sånn fungerer det jo som regel ikke, sier Bill Buchholtz.

Brennpunkt viser tirsdag hvor vanskelig det er å vinne frem i en mobbekamp, når det er sjefen som er problemet. I rettssaker hvor det er anklager om mobbing på jobben, er det i bare to av ti saker at dommerne mener trakassering er godt nok dokumentert. Mobbeofre blir sjelden trodd, selv om statsministeren i festtaler snakker om nulltoleranse for mobbing på jobben.

Egenprodusert dokumentar
Programansvarlig: Lars Karelius Noer
Redaktør: Morten Møller Warmedal
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252


LENKER
  • Hjemmeside