Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 24. februar 2000 kl 19.30 Ut i naturen: Den siste villmark?

Ut i naturen: Den siste villmark? (ttv)

NRK1 torsdag 24. februar kl 19.30
Ut i naturen: Den siste villmark?

Villmarka krymper

Er norsk villmark i ferd med å forsvinne? Er vi i gang med å bygge ut de aller siste villmarksområdene våre og åpne dem for motorisert ferdsel? Disse spørsmålene stilles i kveldens \"Ut i naturen\" som tar oss med til Nordreisa nasjonalpark i Troms.

Ved inngangen til et nytt århundre har vel ti prosent av arealet her til lands villmarkspreg. Det vil si at området ligger mer enn fem kilometer fra nærmeste tekniske inngrep. Men hvert år forsvinner nye områder til fordel for kraftledninger, veier eller andre betydelige inngrep i landskapet. Selv de områdene som er gitt strengeste vern som nasjonalparker, er under sterkt press både fra næringslivet og fra friluftsfolket.

Nordreisa nasjonalpark i Troms er et talende eksempel på hva som skjer mange steder. Her drar sterke interesser i hver sin retning når det gjelder vern eller utnyttelse av et av de vakreste og kanskje mest verdifulle villmarksområder Norge fremdeles har.

Tett på jaktfalken
\"Ut i naturen\" har besøkt Nordreisa nasjonalpark for å vise et unikt landskap, og for å undersøke hvor mye villmark som fortsatt er igjen. Særlig spenning knyttet det seg til om fjernsynsteamet skulle greie å få bilder av jaktfalken, selve storsjarmøren blant rovfuglene våre. Med god hjelp av dyktige ornitologer lyktes man over all forventing. Fjernsynsseerne får oppleve et sjeldent møte med den vakre og fredede rovfuglen - som for øvrig er en ekte nordkalotting!

Ikke alle er klar over at jaktfalken legger egg allerede i mars. Skal det bli unger, må foreldrene ruge på skift og uten pause. Blir fuglene skremt av støy eller trafikk, ødelegger kulda eggene. Det er kanskje noe å tenke på for scooterfolket?

Motstridende interesser
Selvfølgelig blir det også en båttur på elva. Og selv om båtførerveteran Håkon Hansen synes det begynner å bli for mange båter som trafikkerer i nasjonalparken, får seerne oppleve at det fortsatt tas storlaks på stang. Lengst inne ved Raisjavri møter vi Inga Gaup som fisker røye, og som helst skulle ønske at reindriften var som i gamle dager. Men Inga sukker og slår fast at \"den tiden kommer nok ikke tilbake...\".

NRK1 torsdag kl 19.30

Bilder
1. Båtførerveteran Håkon Hansen mener båttrafikken i nasjonalparken er blitt for omfattende. (NRK-foto)
2. Inga Gaup skulle helst sett at man fikk drive reindrift som i gamle dager. (NRK-foto)
3. Disse små jaktfalkungene er født i Nordreisa nasjonalpark. (NRK-foto)

Naturprogram fra NRK Troms
Programansvarlig: Rønning Tollefsen
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41