Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. februar 2000 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 tirsdag 8. februar kl 19.30
Schrödingers katt

Forurensning blir drivstoff

Nå utvikler Statoil og flere andre oljeselskap en teknologi som kan nyttiggjøre forurensning til drivstoff. Dermed kan et miljøproblem bli en verdifull ressurs, særlig innen tankfarten.

VOC (volatile organic compunds) kalles dampen som utvikles når vi fyller bensin, diesel eller olje på tanken. Innen tankfarten er VOC et problem fordi dette er miljøskadelige gasser. Bare ved bøyelasting av råolje på norsk sektor i Nordsjøen slippes det årlig ut mer enn 200.000 tonn VOC-gasser. Siden VOC er brennbare gasser, kan de brukes som drivstoff i tankene. Navion Viking kan bli det første tankskipet som drives av VOC- gass.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Billedtekst
Navion Viking kan bli det første tankskipet som drives av VOC-gass.

Egenprodusert ved Forskningsredaksjonen i NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Reporter: Jon Hagen
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123