Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 23. mai 2002 kl 23.10 Dok22: Hitlers barn, de hengivne

Jentene og Hitler Jugend


"Også du tilhører Føreren". (Foto: ZDF Enterprises)
Andre del av dokumentaren om Hitler-ungdom viser oss tyskernes egne arkivopptak med jenter som viet sine beste år til Hitler og nazismen.

Den nazistiske barne- og ungdomsorganisasjonen Hitler Jugend hadde et tilbud for den kvinnelige delen: ”Bund deutscher Mädel” (”Tyske pikers forbund”). I dokumentaren ”Hitlers barn, de hengivne” framgår hvordan underkastelse og offervilje var dyder for ungpikene i det 3. rike.

Vi møter også eldre damer i dagens Tyskland som forteller om hvordan de opplevde å være ”Hitlers barn”, og om hvordan denne tiden fortoner seg for dem når de ser tilbake på den i dag.

Også du tilhører Føreren
Det hele kunne i utgangspunktet virke ganske harmløst. Forbundet tilbød jentene en fristende liste over fritidstilbud – det gjaldt å vekke de unges begeistring. Men lydighet, pliktfølelse, disiplin og oppofrelse var hovedprinsippene i det tyske nasjonalsosialistiske oppdragelsesprogrammet. På plakatene som henvendte seg til de unge jentene, sto det under bildet av en eksemplarisk ”Bund deutscher Mädel”-pike: ”Også du tilhører Føreren”.

Parti-barn
Formålet med ”Bund deutscher Mädel” var i siste instans å ”oppdra pikene til å bli framtidens mødre”, dvs. å produsere et lojalt avkom for det tyske nasjonalsosialistiske parti.

Til tross for alt dette så mange unge jenter positivt på muligheten til å slippe unna den strenge oppdragelsen i familien og sjansene til nye erfaringer.

Innkjøpt dokumentar i to deler fra ZDF Enterprises
Norsk kommentar: Mette Janson
Originaltittel: Hitler´s Children
Regi: Guido Knupp
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde:
”Også du tilhører Føreren” var slagordet for forbundet ”Bund deutscher Mädel”. Dok22: Hitlers barn, de hengivne har mer om forbundet. (Foto: ZDF Enterprises)