Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 19. desember 2003 kl 20.05 Fakta på lørdag: Moses

Moses på nytt

Skuespilleren Nadim Sawalha som profeten Moses. (Foto: BBC)
Skuespilleren Nadim Sawalha som profeten Moses. (Foto: BBC)
Sammen med egyptologen David Rohl foretar BBC-journalisten Jeremy Bowen en reise i profeten Moses’ fotspor – fra Egypt til det lovede land. Vi følger ham fra kurv til død, så å si, med sidesprang inn i vår tids vitenskapelige landevinninger. For å bekrefte eller avkrefte miraklene i Moses’ liv.

Historien om Moses er en av de mest omtalte gjennom tidene, den står sentralt både i Koranen og Det gamle testamentet. Funnet i en kurv på Nilen, vokste opp hos faraoens datter, utåndet på Nebo berg i dagens Jordan.

I hele tre verdensreligioner, kristendommen, jødedommen og islam, er Moses en framtredende profet. Han er grunnlegger av en morrallære – overlevert gjennom 3000 år – som omfavner over to tredjedeler av menneskeheten. Moses er også stamfar til det som skulle bli den jødiske nasjon.

Tørrskodd over Rødehavet
BBC-dokumentaren om Moses innholder en rekke vitenskapelige forklaringer til historien om hans liv. Bl.a. forklares hva som muligens kan ligge bak den inspirerte fortellingen hvor Moses og hans folk vandrer tørrskodd gjennom Rødehavet.

Da faraoen – sannsynligvis Ramses II – satte etter israelittene med 600 vogner trukket av raske hester, skilte Rødehavets vann seg så Moses og hans folk kunne passere, men veltet inn over faraoens folk da de kom. Hæren druknet.

I programmet lanseres minst to vitenskapelige teorier som sannsynliggjør et slikt hendelsesforløp.

Og de 600 vognene, er de noe mer enn en bibelsk overdrivelse? Ikke nødvendigvis, for i Ramses IIs by som tyske arkeologer grov ut for noen år siden, ble det funnet over 500 staller med plass til mer enn 600 hester og vogner.

Og hvor lå Guds berg? Hvordan ble stentavlene med de ti bud til? Hva med den brennende busken? BBC-dokumentaren om Moses gir et fascinerende blikk inn i livet til en av de største profetene.

Innkjøpt britisk dokumentar
Regi: Jean-Claude Bragard
Produksjon: BBC/TLC/Jerusalem Productions
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57