Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. september 2003 kl 23.10 Utsyn: Utsyn: Midtøsten - Løfter og svik

England og Det hellige land

Britisk kavaleri i Midtøsten under den første verdenskrig. (Foto: Content Productions)
Britisk kavaleri i Midtøsten under den første verdenskrig. (Foto: Content Productions)
Årene 1915-17 lovet britene de arabiske statene frihet til gjengjeld for deres støtte mot tyrkerne. Samtidig lovet britene jødene en egen nasjonalstat i Palestina.

En britisk dokumentar i "Utsyn" viser hvordan britenes dobbeltrolle i Midtøsten allerede under den første verdenskrig tente den konflikt vi i dag ser mellom arabere og jøder i Midtøsten. Dokumentaren gir førstehånds innblikk i disse lite kjente hendelsene fra en ikke altfor fjern fortid, via autentiske dokumenter og tidlige filmopptak fra Midtøsten.

Avtalebrudd
Dokumentaren viser hvilket tvilsomt diplomatisk håndverk som lå til grunn for en avtale der
London gav sin velsignelse til en jødisk nasjonalstat, i et land britene først hadde garantert skulle være arabisk.

Villfarne strategier
Ofte ser man henvisninger til siste verdenskrig når årsakene til Midtøsten-konflikten blir listet opp. Den britiske dokumentaren om løfter og svik i Midtøsten-politikken viser imidlertid at britenes dobbeltrolle under første verdenskrig la grunnen for den konflikt vi i dag ser mellom araber og jøde i dette området. Det er en historie om rivalisering mellom stormakter, om villfarne strategier og selvmotsigende løfter.

Kontinuerlig mareritt
Kampen mellom araber og jøde om kontrollen i Midtøsten har forårsaket uendelige lidelser for områdets folkeslag i generasjoner. Opprinnelsen til konflikten er de selvmotsigende løfter som ble gitt til araberne og jødene. De har forårsaket en kontinuerlig kamp som ennå rir Midtøsten som en mare.

Innkjøpt britisk program
Original tittel: "Promises & Betrayals: Britain and the Struggle for the Holy Land"
Produksjon: Content Productions Ltd. (2002)
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57