Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 1. mai 2012 kl 19.30 Ut i naturen: Ubedt innvandrer, mårhunden kommer

Nå også i Norge


5. januar i 2010 ble det for første gang fanget en levende mårhund i Norge. Det var i Gutvik i Leka kommune i Nord-Trøndelag. Dette individet som var en hann, ble sterilisert, foret opp, radiomerket og sluppet som dobbeltagent av tidligere miljøvernminister Erik Solheim en måned senere, med hele medienorge på slep.

Hvorfor får så denne vaskebjørnlignende, asiatiske vannreven så stor oppmerksomhet? Jo, fordi mårhunden står på Europas topp ti-liste over arter som skal utryddes. Det hadde de nok ikke trodd, russerne som på 1930 tallet importerte ca. 9000 mårhunder fra Asia. Noen ble satt i bur, andre sluppet løs for å få mer pelsvilt å jakte på.

Og det fikk de, mer enn noen kunne forestille seg. Mårhunden trivdes utmerket, den formerte seg raskt og invaderte Finland der det i dag skytes og avlives på andre måter over 400 000 mårhunder årlig. Og fra Finland prøver den å ta seg inn i Sverige og videre til Norge.

Grunnen til at alle vil mårhunden til livs, er at den utgjør en stor trussel mot det biologiske mangfoldet, i første rekke alle fugler som legger egg på bakken, og amfibier. I tillegg kan den være bærer av rabiessmitte og revens dvergbendelorm, en parasitt som er farlig for mennesker.

I dette programmet følger vi historien om den første norske mårhunden som skulle angi sine artsfrender. Vi følger også de svenske feltfolkene som prøver å overvåke og stoppe mårhundene som krysser grensa mot Finland. Vi er også med finske mårhundjegere på Åland, et av de områdene med tettest mårhundbestand i Finland.


Produksjon: Høylandet Film og TV produksjon (2012)
Redaktør: Terje Dale, tlf 915 32 430
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf: 414 28 800
Tv-seerne kan kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900