Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 13. januar 1999 kl 21.15 Til debatt

Til debatt

NRK1 Onsdag 13. januar 1999 kl 21.15
Til debatt
Marienlyst, 12. januar 1999

Med lov skal landet bygges?
Søndagsstengte butikker, røykeforbud på utesteder og promillegrense til sjøs: Går det noen grense for hva Stortinget skal regulere? Og hva er poenget med lover når ikke engang politiet gidder å bry seg? Det er spørsmål som stilles av Terje Svabø i ukens Til debatt.
Brustad- bua er bare ett eksempel på en rekke lover som ikke så lett får gjennomslag i befolkningen. Ett år etter innføringen av røykeloven blir røykerestriksjonene på utesteder automatisk brutt, uten at betjeningen griper inn. De ansatte vil ikke bruke tid og energi på overtrampene.
Heller ikke vil politiet bruke ressurser på å kontrollere at loven om søndagshandel blir overholdt. Dette var også en reaksjon fra deler av politiet da loven om promillegrense til sjøs ble vedtatt i fjor. Undergraver politiet autoriteten for loven ved ikke å prioritere overvåkingen av den? Eller er det politikerne som selv undergraver autoriteten for loven ved å vedta slike reguleringer? Dette er utgangspunktet for Terje Svabø i kveldens Til debatt.

Holdningsformende
Brustad-bua, røykeloven, promillegrense til sjøs - mange av de lovene som vekker størst debatt er også de som skal forme holdninger, slik at vi skal holde søndagen hellig, slutte å røyke og slutte å drikke alkohol. Skal politikerne bruke lover som instrument i holdningsskapende arbeid?
Forkjemperne for reguleringene mener at det bare er gjennom tvang at man kan forme samfunnet til det felles beste. Hvem bestemmer hva som er det felles beste? Vil folk etter en tid ta røykeloven like alvorlig som man i dag tar loven om bruk av bilbelte?
I panelet finner vi blant andre Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant for Høyre,
Carl Ditlef Jacobsen, overlege ved medisinsk avdeling SIA, og Knut Ragnar Mikkelsen, politimester i Drammen.
NRK1 onsdag kl 21.15
Blir også sendt torsdag 14.1 kl 13.45

For ytterligere informasjon, kontakt:
Terje Svabø, tlf. 23 04 76 28
Cathrine Graff, tlf 23 04 94 91
NRK Fjernsynet, Aktualitetsavdelingen, Magasinredaksjonen
Tlf. 23 04 75 02, faks 23 04 75 00
FJERNSYNETS INFORMASJONSAVDELING TLF. 23 04 78 46