Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 11. september 2011 kl 09.30 Språkteigen

Hvor samisk skal Tromsø bli?

Arbeiderpartiet vil at Tromsø skal bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Høyre, FrP og Venstre vil det ikke. Som en del av det samiske språkområdet vil samer i Tromsø få et styrka tilbud om språkopplæring og de vil ha krav på svar fra det offentlige på sitt eget språk hvis de henvender seg dit på samisk. Denne betente språkpolitiske saken blir avgjort av valget 12 september.

Hva er den opprinnelsen til ordet 'liberal'? Sylfest Lomheim svarer Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern