Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 19. oktober 1999 kl 19.35 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)


NRK1 mandag 19. oktober kl 19.35
Schrödingers katt

Immunterapi mot sykdommer

Immunterapi eller celleterapi kan bli en av framtidas viktigste behandlingsmetoder mot ulike sykdommer. Schrödingers katt ser i kveld nærmere på denne metoden, og da særlig med tanke på kreft. Søkelyset settes også på Golfbanene som de nye miljøsynderne.
Immunterapi går ut på å stimulere kroppens eget immunapparat til å ta opp kampen mot kreftcellene. Immunterapi kan vise seg å være særlig effektiv i tilfeller der kreftsvulster har blitt resistente/motstandsdyktige mot cellegift.
Reporter Eiliv Flakne har besøkt legemiddelfirmaet Dynal ASA i Oslo som sammen med to amerikanske selskaper har framstilt et produkt som skal prøves ut mot nyrekreft. Legemiddelfirmaet baserer produktet på Ugelstadkulene - en oppfinnelse som avdøde professor John Ugelstad framstilte i 1978.

Plantegift i drikkevann
Forsker Gro Hege Ludvigsen ved Jordforsk har undersøkt en rekke drikkevannskilder, og funnene er urovekkende. I flere av dem finnes det rester av plantevernmidler som ikke stammer fra landbruket. Dette er giftstoffer som havner i grunnvannet.
Forskere har også funnet ut at plantevernmidlene brytes langsommere ned enn tidligere antatt.
Men det ikke bare jordbruket som forurenser vannet. Golfbanene kan være det nye miljøproblemet, fordi der brukes det ofte store mengder plantevernmidler for å holde greenen tett og innbydende.

NRK1 tirsdag kl 19.35

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Forsker Anne-Marie Rasmussen ved Dynal ASA ser på Ugelstadkulene som legemiddelfirmaet baserer sitt nye produkt på.

Forsker Gro Hege Ludvigsen har gjort urovekkende funn ved undersøkelse av en rekke drikkevannskilder her i landet.

Egenprodusert ved forskningsredaksjonen i NRK Sør- Trøndelag
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123