Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 25. juli 2010 kl 09.30 Språkteigen

Farvel, herr språkdirektør

Om få veker trer Sylfest Lomheim av som direktør for Språkrådet. Kva skal han ta seg til no?
Var Sylfest Strutle inspirert av unge Sylfest i TV-sporten? Kvifor snakkar språkdirektøren alltid om rett og gale?
Dette er berre tre av mange spørsmål lyttarane har sendt inn til Språkteigen sin siste sommargjest.