Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 25. januar 2001 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 torsdag 25. januar kl 19.30
Schrödingers katt

Unikt funn av urceller

Aldri før er det blitt vist bilder av såkalte urceller, det vil si celler som forskerne mener har overlevd fra urtida på jorda. Men nye funn viser at slike celler har overlevd inne i tarmsystemet til kakkelakker og termitter.

I Schrödingers katt i kveld får vi se mer av dette særegne funnet, som trolig kan fortelle mer om hvordan livet på jorden har utviklet seg.

En amerikansk forsker hevder nå på bakgrunn av funnene at Darwin muligens tok feil. Det var kanskje ikke mutasjonene som var mest avgjørende i utviklingen av livet på jorda. Vel så viktig var det at organismene fant ut at de kunne samarbeide, og på den måten skape noe helt nytt - sammen.

NRK1 torsdag kl 19.30

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no