Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. desember 2001 kl 21.20 Det gåtefulle Kina: Den opphøyde skjønnheten

Lotusblomsten et forbilde

det enkle og rene livet på landsbygda. Slik kan også mennesker heve seg opp fra de enkleste kår og springe ut i et meningsfullt liv uten store materielle verdier (Foto: Arild Hagen)
det enkle og rene livet på landsbygda. Slik kan også mennesker heve seg opp fra de enkleste kår og springe ut i et meningsfullt liv uten store materielle verdier (Foto: Arild Hagen)
Den vakre lotusblomsten har en helt spesiell plass i den kinesiske kulturen. Den er ikke bare utgangspunkt for en eksepsjonell evne til å utnytte naturen, men er også et slags forbilde for kineserne. Vakker og høyreist symboliserer den det rene og enkle livet.

Hva skjer når verdens mest folkerike land, med 1/5 av verdens befolkning, åpner seg mot den vestlige verden? Den tradisjonelt enkle livsformen på den kinesiske landsbygda står i sterk kontrast til det moderne, hektiske forretningslivet slik det i sin mest ekstreme form arter seg i Hong Kong og Taiwan. Kina er i støpeskjeen, og den videre utviklingen angår oss alle. Har vi et ansvar i møtet med et åpnere Kina?

Store utfordringer
Uansett veivalg vil Kinas rolle i verden bli svært dominerende på godt og vondt. Utfordringene i landet er enorme, ikke minst når det gjelder miljøspørsmål. Ett eksempel er de gigantiske flomkatastrofene de siste årene, et økologisk drama som trolig har sammenheng med rask avskoging i de sentrale fjellområdene. Fellesgodene viker for den enkeltes drøm om rikdom og makt. Er den vestlige vekstmodellen veien til et bedre Kina? Tåler verden at et syklende folk på 1,3 milliarder mennesker blir bilister?

To verdener
I dagens brytningstid er det interessant at Mao i manges bevissthet har gjenoppstått i nærmest guddommelig betydning. I biler og busser henger lykkebringende Mao-medaljonger, og forretningsfolk med dårlig samvittighet kneler og tilber Mao som en gud. Det er en åpenbar dragning mellom to verdener. Forlokkende materiell rikdom på den ene siden og et edelt liv i fattigdom med selvrespekt og tradisjonelle idealer på den andre. Dette er et tydelig dilemma for mange mennesker i dagens Kina og reiser grunnleggende spørsmål om hva rikdom og et godt liv egentlig er.

Kunsten å utnytte naturen
Med utgangspunkt i lotusblomsten ser vi på hvordan alle deler av naturen utnyttes i den kinesiske tradisjonen. Ikke minst i kostholdet kommer kinesernes tradisjon med å utnytte alt til uttrykk, tildels i retter som er litt for spesielle for de fleste norske ganer. Ernæringsmessig er imidlertid det varierte kinesiske kostholdet svært viktig i en befolkning med mange fattige mennesker. Med utgangspunkt i en rikholdig natur er det kinesiske kjøkken kanskje det mest avanserte i verden.

Om serien
Kina har tradisjonelt vært innhyllet i et hemmelighetens slør. Vår forståelse av det mektige ”Midtens rike” er i stor grad preget av politiske vurderinger. Vi går bak storpolitikken, mytene og forestillingene, langt utenfor allfarvei, og ser vi på det nære samspillet mellom natur, folkeliv og kulturhistorie.

Det løper en tråd av silke gjennom hele Kinas historie, og det er derfor silke ble et naturlig tema i første del av denne serien på i alt fem programmer. I andre del så vi hvordan drager lever videre i Kina i mer enn én forstand. I kveld ser vi hvordan lotus-planten er selve symbolet på kinesisk dyd, neste søndag handler om hvorfor kinesiske hjerter er fylt av bambus og til slutt i femte og siste program får vi vite hva som er Himmelhatt-fjellets fantastiske hemmelighet.

I tilknytning til serien har Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage på Tøyen bygd opp en stor Kina-utstilling. Hvert av de fem programmene er fulgt opp i utstillingen.

Egenprodusert dokumentarserie
Regi: Arild Hagen og Arnfinn Christensen
Prosjektleder: Arild Hagen
Pressekontakt: Elisabeth Burø, tlf: 23049841, mob: 93046697

Bilder
1. Lotusblomsten hever seg opp fra det skitne bunnslammet i dammer og sumper. Et vakkert symbol på en kinesisk dyd - det enkle og rene livet på landsbygda. Slik kan også mennesker heve seg opp fra de enkleste kår og springe ut i et meningsfullt liv uten store materielle verdier (Foto: Arild Hagen)

2. I badestampen i lotusdammen utforsker denne jenta lotusens blomster og frøkapsler. Frøene er velsmakende så lenge de er unge, men blir bitre når de er modne (Foto: Arild Hagen)

3. Hverdagslivet på landsbygda i Kina er dominert av hardt arbeid på rismarkene. Kina er den største produsenten av ris i verden. Over halvparten av verdens befolkning er avhengig av ris
for å overleve, og slik sett er ris verdens viktigste kulturplante (Foto: Arild Hagen)