Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 18. oktober 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Levanger kirke, Nord-Trøndelag

Gudstjeneste fra Levanger kirke

20.søndag etter pinse
1.Mosebok, kp. 15, 1–6

Liturg og predikant: sokneprest Kjartan Bergslid
Organist: kantor Øivind Netland
Korleder: kantor Knut Ola Vang
Klokker/tekstleser: Johannes Laberget
Kor: Levanger kantori

Norsk salmebok nr 657 og 86a
Salmer 97 nr 103 og 596