Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 24. desember 2004 kl 21.40 Vegen mot Romsdals Marked

Det gamle markedet på Devold i Romsdalen

Vandringene med hest over fjellet til markedsplassen Devold i Romsdalen var ofte strabasiøse, men bød også på storslåtte naturopplevelser (Foto: Odd Christian Dahle, NRK)
Vandringene med hest over fjellet til markedsplassen Devold i Romsdalen var ofte strabasiøse, men bød også på storslåtte naturopplevelser (Foto: Odd Christian Dahle, NRK)
Et følge på åtte-ti karer og dobbelt så mange hester sliter seg fram langs gamle, stier overgrodd med gress. De går i en lang rekke, hestene er bundet sammen med tau, fra halen på den ene til hodet på den neste. Noen har kløv på ryggen, men de fleste har ingen bør. Følget er på vei mot Romsdals Marked, mot Devold i Romsdalen.

På 1700-tallet var Devold en av de store markedsplassene i landet. Hit kom handelsjekter fra Vestlandet og Trøndelag, hit kom opplendinger og hedmarkinger vandrende med kløvhestene og varene sine, og hit kom ferdafolk fra Sunnmøre og Nordfjord traskende. I løpet av en ukes tid ble det omsatt varer til en verdi av 10 000 kyr. Og ikke minst ble det handlet med hest, 3000-4000 hester byttet eier hver høst på Devold.

Rekonstruksjon
Markedet på Devold ble avviklet i 1819, men i år har flere historielag på Nordvestlandet gått sammen om å grave de gamle hesteferdene frem fra glemselen. De satte seg som mål å rekonstruere en ferd fra Nordfjord i sør til Romsdalen i nord, slik den artet seg for nærmere et par hundre år siden, og NRK ble invitert til å være med. Målet var å lage et program som skulle vise det hestehandlerne opplevde på sin ukelange vandring gjennom fjell og dal, gjennom bygd og grend, og å gjenskape det miljøet og den atmosfæren som rådde på den gamle markedsplassen ved bredden av Rauma.

Dugnad
En stor dugnadsaksjon ble satt i gang for å få alt på plass. Stier og veier måtte ryddes, støler og tun måtte pusses opp, gamle redskaper ble hentet fram fra loft og kjeller og satt i stand, klær til hestekarer og budeier, kirkefolk og arbeidsfolk måtte syes, og ikke minst måtte hus bygges og varer skaffes til markedsplassen på Devold.

Rundt 500 mennesker var med på dugnaden, snekkere og sydamer, museumsfolk og historielagsfolk, amatørteaterkrefter og hestekarer, gamle og unge. Resultatet av løftet er et 50 minutter langt program, som vender blikket mot en tid som var.

Dramadokumentar fra Program riks, Møre og Romsdal
Programansvarlig: Oddgeir Bruaset, tlf: 97 69 81 30 oddgeir.bruaset@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78