Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 13. februar 1999 kl 21.25 Herskapelig

Herskapelig (ttv)

NRK1 lørdag 13. februar kl 21.25
Herskapelig (5:9)

En gotisk middelalderborg
Ask gods på Ringerike blir på folkemunne kalt \"Slottet\". Godset er en gotisk middelalderborg med et 22 meter høyt tårn, tilbygg og terrasser -en galskap av et hus med trekk fra andre himmelstrøk.
I forbindelse med at Håkon Håkonsson i året 1225 dro over Ringerike, nevnes en Gudleik på Ask som kongens stallare, det vil si bestyreren av kongens stall og fører for hirden. Eiendommen må altså ha vært et høvdingsete. Man tror at gården på 1100-tallet tilhørte lendmannen Ingemar, som støttet Harald Gille under borgerkrigene. Eierne av gården kom og gikk, men i 1816 overtok sorenskriveren på Ringerike, Jens Gram, eiendommen for 16000 speciedaler. Kjøpet innledet en lykkelig tid for godset, som ble vel ivaretatt av herr Gram.

Spekulanter
Men i 1896 gikk godset ut av familien Grams hender og et konsortium av spekulanter klarte å ødelegge mye av det generasjoner hadde bygd opp. Det ble drevet rovdrift på skogen, jord- og skogsområder ble solgt unna og bygningene ble vanskjøttet. Hele hovedbygningens første etasje ble for eksempel brukt som stall for 30-40 hester.

\"Lynet har slått ned i meg!\"
På sin 25 års fødselsdag, 13. januar 1937, fikk Axel Løvenskiold, sønn av godseier Carl Løvenskiold på Ullern gård i Aker, skjøte på eiendommen for 490.000 kroner.
- Dette var stedet jeg måtte ha - jeg tror jeg kan si det så sterkt som at lynet har slått ned i meg! Slik har Axel Løvenskiold selv beskrevet sin reaksjon første gang han så Ask.
Det var begynnelsen på en ny oppgangsperiode for godset, kanskje den mest lysende av alle. Under Axel Løvenskiold og hans hustru Lucie, født Paus, ble virksomheten bygget ut til et bredt spekter av engasjementer. Både skogbruk og jordbruk var sentralt. Dyreholdet økte betraktelig og ekteparet startet med avlsdrift av hester. Axel Løvenskiold hadde både økonomi- og landbruksutdannelse og drev en planmessig drift med skogen som fremste næringsvei. Han var en naturelsker og malte vakre og vare bilder fra naturen.

Det spøker på Ask
I sine erindringer, \"Landmannsliv\", forteller Axel Løvenskiold at en kvinnelig gjest påsto hun hadde sett en uniformert person - med hode under armen - gå opp trappen. Som seg hør og bør, det skal spøke på et slott.
Axel Løvenskiolds sønn, kaptein Carl Axel Løvenskiold, overtok eiendommen i 1965 og drev eiendommen sammen med sin kone, Anne Løvenskiold, født Mustad, videre inn i vår nye tid. Carl Axel Løvenskiold døde i 1991, og enken, som er utdannet bioingeniør, har ført driften videre.

Eksepsjonelt interiør
Interiøret er et kapittel for seg. I salen er veggene trukket med grov strie malt med franske hyrde- og jaktmotiver for å illudere 1700-tallstasserier. Dekorasjonene er laget av Christian Skredsvig, som bodde på Ask vinteren 1879-1880. Gulvet har heldekkende teppe som ikke var uvanlig på slutten av 1800-tallet. Det forgylte, silketrukne møblementet ble kjøpt på Verdensutstillingen i Paris i 1900.
Spisestuen ligger sørvendt med dører mot en stor altan. Spisestuemøblementet i nybarokk er fra slutten av 1800-tallet, mens det praktfulle barokkskapet som trolig er dansk, er over 300 år gammelt. På veggene henger det gamle portretter fra Lucie Løvenskiolds familie
NRK1 lørdag kl. 21.25

Bilde
1. Anne Løvenskiold er bioingeniør, bonde og enke og har drevet Ask gods alene siden 1991. Her sammen med programleder Toppen Bech foran hovedhuset. (NRK-foto: Barbara Halden).
Bilde elektronisk via NTB/Data-tv/Internett

2. Anne Løvenskiold og Toppen Bech foran Ask gods. (NRK-foto: Barbara Halden)

Egenprodusert underholdning
Programleder: Toppen Bech
Produksjonsleder: Berit Ruud Bekken
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anne Bekkevold, 23 04 89 56