Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 2. mai 2006 kl 19.30 Ut i naturen: Merket for livet

Dyr merkes – men er det bra for dem?

Trond Berg med en bedøvet bjørn (Foto: Trond Løvmo)
Trond Berg med en bedøvet bjørn (Foto: Trond Løvmo)
Ville dyr bærer radiosendere, fotringer og øreklips i forskningens tjeneste. De fanges og bedøves. Det er ingenting som tyder på at de liker det. Likevel fortsetter forskere å fange og merke dyr. Det er for å øke vår kunnskap, men er det grunn nok? NRKs Trond Berg spør, og forskere svarer.

Når en fugl får en ring om foten, er det for resten av livet. Den har ikke bedt om å få bli ringmerket. Ringen er og blir et fremmedelement på fuglekroppen. Slik ser det i hvert fall ut for oss. Mange mennesker liker ikke tanken på at ville dyr bærer på slike kunstige ting. Det hører liksom ikke hjemme i naturen.

Alle dyr merkes
Men dyr av alle slag merkes. Store rovdyr får radiohalsbånd. Det samme får elg og hjort. Hvaler og seler får satellittsendere. Fugler får ring. Fisk får metallklips i ryggfinnen. For å fange dyrene brukes feller, nett og bedøvelse.

Forskerne legger ikke skjul på at det skjer ulykker under merking. Noen dyr dør. Hvor mange må dø før merkingen blir uakseptabel? Og hvordan kan de være sikre på at de overlevende oppfører seg normalt, slik at data fra forskningen kan gjelde alle dyr - både merkede og umerkede.

Delte meninger
I programmet møter Trond Berg forskere som svarer på disse spørsmålene. De minner om at mye av den kunnskapen vi i dag ser på som en selvfølge, er resultat av merking. Men mennesker som er kritiske til merking, innvender at det merkes unødvendig mange dyr - mange flere enn det som trengs for å skaffe kunnskapen vi trenger. De frykter at hensynet til dyrene kommer i bakgrunnen i iveren etter å fange og merke dyr.

Egenprodusert program fra Naturredaksjonen, Program riks Bergen
Programansvarlig: Trond Berg, tlf: 95 17 72 98
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78