Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 16. mai 2010 kl 09.30 Språkteigen

Språkslaget ved Hastings

Beef, fashion, conversation, og complaint er fire av over 10 000 franske ord i det engelske språket. Det kan me takke ein maktsugen normannar for.
Då Vilhelm Erobraren sigra i slaget ved Hastings i 1066, tok han det franske språket med seg. Då engelsk tok over att som hovudspråk 300 år seinare var det germanske språket knapt til å kjenne att.
Språkforskarar Kristin Bech og Christine Meklenborg Salvesen fortel om frontkollisjonen mellom gamalengelsk og gamalfransk.

Og kva ligg bak namnet England? Språkforskar Arne Torp finn svaret i Tyskland.