Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 28. november 2002 kl 19.30 Schrödingers katt

Søte unger

Barn og snop i
Barn og snop i "Schrödingers katt" (NRK-foto)
Unger og søtsaker, krabbeinvasjon og oljespisende mark er hovedinnholdet i kveldens ”Schrödingers katt”.

Ballastvann som tankskip fra Asia har dumpet i den tyske elva Elben, har brakt med seg uinviterte gjester som er blitt en pest og en plage i områdene rundt Hamburg. Plutselig har den kinesiske ullhåndskrabben fått fotfeste, den trives og formerer seg.

”Schrödingers katt” viser en reportasje om hvordan krabbene kravler i tusentall over stengsler og hindringer og forstyrrer økosystemet. I Norge er vi i disse dager opptatt av en lignende marin invasjon: de enorme kongekrabbene som sprer seg langs kysten vår.

Sukkerunger
Hvor mye godteri spiser unger egentlig i dag? Og er det lurt at de minste får tilgang til så mye slikkeri og sukker? Katta skal se mer på hva 4-åringer i Norge spiser i en større reportasje.

Oljemark
Dr. scient Roald Sørheim ved Jordforsk på Ås og prosjektleder Jon Eirik Paulsen fra Statoil er i gang med et litt spesielt prosjekt: Hvert borehull som drilles på kontinentalsokkelen, produserer i snitt 500 tonn boreslam – eller kaks som det heter på fagspråket. Siden kaksen inneholder små mengder olje regnes dette som problemavfall. Å lagre dette krever mye plass, men kanskje finnes det alternative måter man kan håndtere dette på?

Man er nå i gang med et prosjekt hvor kvaksen tas på land, blandes med kumøkk og halm. Så lager man et bed og slipper løs meitemark på blandingen. Resultatet skal bli Co2 og vann.


Produsert for NRK1 av Program RIKS, Trondheim
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Kari Hustad (kari.hustad@nrk.no)
Pressekontakt: Erik Bull , tlf. 73 88 16 61