Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 22. juli 2003 kl 16.15 Norske filmminner: Formynderne

Et kunstnerliv

Vibeke Løkkeberg og Odd Furøy spiller ekteparet Kant i filmen
Vibeke Løkkeberg og Odd Furøy spiller ekteparet Kant i filmen "Formynderne". CFoto: Norsk Film as)
Else Kant lever i en tid der normen ikke aksepterer at en kvinne har et selvstendig arbeid. Som mor, hustru og skapende kunstner møter hun press fra fordumsfulle omgivelse, et press som får dramatiske følger for hennes liv. Filmen bygger på Amalie Skrams selvbiografiske romaner, "Professor Hieronimus" og "På St. Jørgen".

Else Kant (Vibeke Løkkeberg) lever i et tilsynelatende vellykket ekteskap, men dobbeltrollen som mor, husmor og billedkunstner, tærer på kreftene. Natten er den eneste tiden hun kan male, og etter hvert melder søvnløsheten seg. I tillegg plages hun av selvbebreidelse og fortvilelse, alt akkompagnert av en nervøs hoste. Else trenger hvile, og blir enig med sin mann (Odd Furøy) om at hun bør legges inn på hospital i noen dager for å få ro.

Professor Hieronimus (Helge Reiss) praktiserer på hospitalet, og Else tror han skal bli hennes redningsmann. Men møtet med hospitalet er et voldsomt sjokk. Hun er omringet av sterkt sinnslidende pasienter, og professoren viser seg snart å være en moralens vokter. Hans mål er å befri samfunnet for brysomme husmødre med kunstnertemperament. Else er intet unntak, og professoren benytter alle midler for å ydmyke henne.

Amalie Skram
Amalie Skram (1846-1905) skrev "Professor "Hieronimus" og "På St. Jørgen" i 1895 etter at hun selv, på grunn av sykdom, arbeidspress og disharmonier, hadde latt seg legge inn til psykiatrisk behandling.

Amalie Skrams forfatterskap handler i stor grad om mislykte
livsskjebner. Av hennes verk kan nevnes debut- og ekteskapsromanen "Constance Ring" 1885), "Hellemyrsfolket" (1887) som er regnet som et av naturalismens
hovedverk i norsk litteratur, og "Forraadt" (1892), en rystende skildring av en ung pikes ekteskap med en eldre, erfaren mann.

Norsk spillefilm fra 1978
Regi: Nicole Macé
I rollene: Vibeke Løkkeberg, Odd Furøy, Helge Reiss, Veslemøy Haslund m.fl.
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36