Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 17. april 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Svarthamaren i Antarktis

Fuglefjell i snø og midnattssolSvarthamaren er et av verdens mest utilgjengelige fuglefjell. Langt inne på Dronning Maud Land i Antarktis hekker noen av verdens mest hardføre fugler. Her har norske forskere drevet feltarbeid i en årrekke. Bård Gudmund Hansen tar oss med hit i Ut i naturen i kveld.

Antarktis-petrell, snøpetrell og sørjo – alle ukjente fuglearter på den nordlige halvkule – fører her en hard kamp for tilværelsen. Livet i Svarthamaren er langt mer dramatisk og krevende enn det vi ellers kjenner fra denne verdensdelen, for eksempel pingvinenes vagging på isflak.

Samspill
Petrellene holder til i nakne fjellskråninger omgitt av blank is på alle kanter. Her, i 1600 meters høyde, 200 kilometer fra kysten, kan en fuglemor aldri forlate eggene sine mer enn noen minutter på grunn av kulda. Maken må skaffe mat til ungene, og det kan kreve en reise på 500 kilometer og fravær i tre uker! Det sier seg selv at dette krever et fantastisk samspill hos det enkelte fuglepar.

Kampen for tilværelsen
I fjellet truer sørjoen. I rugetida stjeler den egg, og når eggene er klekket, blir petrell-ungene bytte. Den intense kampen for tilværelsen foregår hele tiden rett foran øynene på forskerne. Sørjoen flyr i ansiktet på folk hvis den føler seg truet, mens den lille snøpetrellen gjemmer seg under steiner og spytter oljeaktig væske på den som kommer for nær.

Bestanden svinger
Svarthamaren har verdens største koloni av Antarktis-petrell, 250 000 par. Bestanden har variert fra år til år. Forskerne forsøker å finne ut hva årsaken kan være. Omfattende innsamling av data har foregått i lang tid.

– Det er som å løse kryssord, sier de. – Vi har funnet svaret på fire vannrett, men ennå står det mye igjen før oppgaven er løst.

Det som imidlertid er klart, er at svingningene i bestanden har sammenheng med hvor mye næring fuglene kan skaffe. Mengden av næring, krill, påvirkes av klimaet. Sånn sett er forskningen i Svarthamaren en del av et globalt puslespill om hvordan livet på jorda påvirkes av klimaforandringer.

Forskernes hverdag
Men hva gjør forskerne når de ikke driver med sine nitidige målinger og merkinger? Ti uker alene i isødet, i telt og container. Jo, de snakker om damer, og de sammenligner livet blant fuglene med livet slik det kan arte seg en fredagskveld på byen. I fjellet er det stormkurtise, og fruktbarheten er overveldende i klekketida. De som har vært her før, kan fortelle at hver gang har en av forskerne blitt far i løpet av året etter hjemkomsten. Hvem blir det denne gangen ?


NRK1 tirsdag kl 19.30
Blir også sendt i morgen

Naturprogram fra NRK Troms
Programansvarlig: Bård Gudmund Hansen, tlf. 77 66 12 00 (bård.gudmund.hansen@nrk.no)
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41

Bilder
1. En snøpetrell stikker hodet fram fra sin plass i fuglefjellet Svarthamaren i Antarktis. (Foto: NRK)

2. Et snøpetrellpar må holde sammen for å kunne få fram unger under de ekstremt krevende forholdene i Antarktis. (Foto: NRK)

3. Svarthamaren har verdens største koloni av Antarktis-petrell, 250 000 par. Men bestanden svinger, og forskerne prøver å finne ut hva som er årsaken. (Foto: NRK)

4. Her låner forskerne egget til Antarktis-petrellen for å måle det. (Foto: NRK)


Ut i naturen: Svarthamaren i Antarktis (NRK1 tirsdag 17. april kl 19.30
Ut i naturen: Svarthamaren i Antarktis

Fuglefjell i snø og midnattssol

Svarthamaren er et av verdens mest utilgjengelige fuglefjell. Langt inne på Dronning Maud Land i Antarktis hekker noen av verdens mest hardføre fugler. Her har norske forskere drevet feltarbeid i en årrekke. Bård Gudmund Hansen tar oss med hit i Ut i naturen i kveld.

Antarktis-petrell, snøpetrell og sørjo - alle ukjente fuglearter på den nordlige halvkule - fører her en hard kamp for tilværelsen. Livet i Svarthamaren er langt mer dramatisk og krevende enn det vi ellers kjenner fra denne verdensdelen, for eksempel pingvinenes vagging på isflak.

Samspill
Petrellene holder til i nakne fjellskråninger omgitt av blank is på alle kanter. Her, i 1600 meters høyde, 200 kilometer fra kysten, kan en fuglemor aldri forlate eggene sine mer enn noen minutter på grunn av kulda. Maken må skaffe mat til ungene, og det kan kreve en reise på 500 kilometer og fravær i tre uker! Det sier seg selv at dette krever et fantastisk samspill hos det enkelte fuglepar.

Kampen for tilværelsen
I fjellet truer sørjoen. I rugetida stjeler den egg, og når eggene er klekket, blir petrell-ungene bytte. Den intense kampen for tilværelsen foregår hele tiden rett foran øynene på forskerne. Sørjoen flyr i ansiktet på folk hvis den føler seg truet, mens den lille snøpetrellen gjemmer seg under steiner og spytter oljeaktig væske på den som kommer for nær.

Bestanden svinger
Svarthamaren har verdens største koloni av Antarktis-petrell, 250 000 par. Bestanden har variert fra år til år. Forskerne forsøker å finne ut hva årsaken kan være. Omfattende innsamling av data har foregått i lang tid.

- Det er som å løse kryssord, sier de. - Vi har funnet svaret på fire vannrett, men ennå står det mye igjen før oppgaven er løst.

Det som imidlertid er klart, er at svingningene i bestanden har sammenheng med hvor mye næring fuglene kan skaffe. Mengden av næring, krill, påvirkes av klimaet. Sånn sett er forskningen i Svarthamaren en del av et globalt puslespill om hvordan livet på jorda påvirkes av klimaforandringer.

Forskernes hverdag
Men hva gjør forskerne når de ikke driver med sine nitidige målinger og merkinger? Ti uker alene i isødet, i telt og container. Jo, de snakker om damer, og de sammenligner livet blant fuglene med livet slik det kan arte seg en fredagskveld på byen. I fjellet er det stormkurtise, og fruktbarheten er overveldende i klekketida. De som har vært her før, kan fortelle at hver gang har en av forskerne blitt far i løpet av året etter hjemkomsten. Hvem blir det denne gangen ?


NRK1 tirsdag kl 19.30
Blir også sendt i morgen

Naturprogram fra NRK Troms
Programansvarlig: Bård Gudmund Hansen, tlf. 77 66 12 00 (bård.gudmund.hansen@nrk.no)
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilder
1. En snøpetrell stikker hodet fram fra sin plass i fuglefjellet Svarthamaren i Antarktis. (Foto: NRK)

2. Et snøpetrellpar må holde sammen for å kunne få fram unger under de ekstremt krevende forholdene i Antarktis. (Foto: NRK)

3. Svarthamaren har verdens største koloni av Antarktis-petrell, 250 000 par. Men bestanden svinger, og forskerne prøver å finne ut hva som er årsaken. (Foto: NRK)

4. Her låner forskerne egget til Antarktis-petrellen for å måle det. (Foto: NRK)