Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 19. mai 2002 kl 16.15 Læstadianismen - en åndelig kraft

En religiøs og kulturell vekkelse

Fra en forsamling i Kvenangen, Troms.
 Foto: Ole Magnus Rapp
Fra en forsamling i Kvenangen, Troms. Foto: Ole Magnus Rapp
Denne filmen belyser ulike læstadianske familier, livssyn og hverdagsliv. Vi får også ta del i ulike prekener og forsamlinger. Det finnes i dag mellom 300-400 000 læstadianere.

Læstadianismen bærer sitt navn etter den svensk-samiske presten Lars Levi Læstadius (1800-1861). Vekkelsen hadde sitt utspring i Karesuando hvor Læstadius begynte sin prestegjerning i 1826.

Læstadianismen er en dyptbringende og omfattende bevegelse i det samiske samfunn. Bevegelsen nådde Norge dels gjennom flyttsamene, dels gjennom misjonærer sendt av Læstadius.

Vekkelsen har spredt seg over store deler av Nordkalotten - Finland, deler av USA og Canada og til mange steder i Norge og Sverige. Den har også fått fotfeste i Danmark og Russland.

Innkjøpt dokumentar
Regi: Skafti Gudmundsson og Kurt Salo
Produsent: Kurt Salo ved Video Respecto AS, 2001 Hornsundveien 21, 9013 Tromsø,
tlf 77 69 95 33/34 mob 95 28 59 37
e-mail vires-as@online .no
Kontaktperson programinnkjøp: Gunilla Gaarder,tlf. 23 04 93 64
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36

Bilde:
Fra en forsamling i Kvenangen, Troms. (Foto: Ole Magnus Rapp)