Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 13. mai 2001 kl 21.00 Niern: Svik

Farlig oppdrag

Den småkriminelle Jack Boon (Victor Löw) sier ja til å bli politiinformant på ett vilkår; nemlig at barndomsvennen Eddy skal være hans eneste kontakt i politiet.
Den småkriminelle Jack Boon (Victor Löw) sier ja til å bli politiinformant på ett vilkår; nemlig at barndomsvennen Eddy skal være hans eneste kontakt i politiet.
En ung polititjenestemann blir tvunget til å bruke en narkolanger og gammel barndomsvenn som informant i et høyt spill for å avsløre en mektig bakmann. Filmen, som bygger på en sann historie om den tidligere politimannen Jan van Daalen, handler om narkotikatrafikk og korrupsjon i det nederlandske politiet.

Karrieren har ikke akkurat tatt av for politimannen Eddy Dolstra (Cas Jansen). Heller ikke på hjemmebane går ting helt som han kunne ønsket. Han er gift med Ria (Ricky Koole), men det ser ikke ut til at de kan få barn.

En dag blir Eddy kontaktet av narkotikaavsnittet som har et spesialoppdrag til ham. De ønsker at han skal arrangere et møte med barndomsvennen Jack Boon (Victor Löw) som har slått inn på en kriminell løpebane.

Nye sjanser
Dette oppdraget gir Eddy en ny sjanse til å komme seg fram her i verden. Og Jack, som nylig er blitt far til en liten jente, griper begjærlig denne anledningen til å bli politiinformant. Han kan leve et nytt liv, samtidig som han kan drive med litt narkotikahandel på si. Jack skal til gjengjeld gi politiet opplysninger som kan føre til at narkotikabaronen Haveman blir tatt.

Jack stiller bare én betingelse for å være med på dette opplegget, nemlig at Eddy skal være den eneste i politiet han har kontakt med. Han stoler på Eddy. Eddy på sin side vet hvordan Jack kan reagere hvis han blir utsatt for press.

En felle?
Uvitende, og under press, aksepterer Eddy rollen som Jacks eneste kontaktperson i politiet. Men politiets aksjoner, basert på informasjon fra Jack, mislykkes stadig i siste øyeblikk fordi skurkene er blitt advart. Det begynner å gå opp for Eddy at det må finnes en politiinformant også i det kriminelle miljøet. Men hvem? Til å begynne med mistenker Eddy sin nærmeste overordnede, Berg, men han kan ikke bevise noe.

Både i politiet og i det kriminelle miljøet begynner man å lete etter den eller de som lekker fortrolig informasjon til motparten. For Eddy blir dette en svært farlig situasjon fordi han risikerer at begge parter mistenker ham for å være ”dobbeltagent”.


Nederlandsk spillefilm fra 2000.
Originaltittel: Leak
Regi: Jean van de Velde
I hovedrollene: Cas Jensen, Ricky Koole, Victor Löw og Thomas Acda
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41

Bilde
Den småkriminelle Jack Boon (Victor Löw) sier ja til å bli politiinformant på ett vilkår; nemlig at barndomsvennen Eddy skal være hans eneste kontakt i politiet.