Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 19. juli 1999 kl 20.00 Mannen som ble Messias: Hans lære

Mannen som ble Messias: Hans lære (ttv)

NRK1 mandag 19. juli kl 20.00
Mannen som ble Messias (2:4) Hans lære

Hvordan oppstod kristendommen?

- Kristendommen var ingen enhetlig størrelse i årene etter Jesu korsfestelse,
sier professor Harold Attridge, i denne ukens utgave av \"Mannen som ble Messias\".
- På forskjellige steder samlet tilhengere av
Jesus seg for å prøve å forstå det som hadde skjedd med Jesus og det de hadde opplevd sammen med ham.
Denne delen av serien \"Mannen som ble Messias\" handler om perioden etter hans død, og om hvordan kristendommen oppstod som følge av troen på Jesu oppstandelse. Apostelen Paulus blir regnet som hovedarkitekten bak teologien som nå blir formet. Han systematiserer Jesu ord og formulerer en lære. Han tar også et oppgjør med jødekristne i Jerusalem som mente at budskapet om Jesus som Messias kun gjaldt for jøder. I Paulus\' teologi finnes det ikke noe skille mellom jøder og hedninger. Kristendommen blir universell.
- Paulus tegner et nytt verdenskart der et nytt Israel skal omfavne alle folkeslag, sier professor i jødiske studier, Shaye Cohen.

Om serien
I denne amerikansk produserte serien møter vi arkeologer, historikere og teologiske forskere som på ulike måter kaster nytt lys på kristendommens første år.
Vi får et bilde av hvor Jesus var født, hvordan han levde og døde og hva slags budskap han formidlet.
Serien utforsker Jesu liv og den bevegelsen han startet. Vi følger prosessen fra den gang kristendommen var en jødisk sekt til den ble statsreligion i Romerriket.
I det første århundret sprikte forståelsen av personen Jesus i mange retninger, forteller TV-seriens hovedproducer, David Fanning.
- Dessuten er historien om de første kristne en historie om kamp og konflikt, både med jødedommen, med verdslige myndigheter og blant dem selv.
NRK1 mandag kl 20.00

Amerikansk serie i fire deler
Norsk kommentar: Egil Stray Nordberg
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53