Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 12. august 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Musikalsk bekjennelse

På vår musikalske vandring i kirkeåret er vi kommet fram til søndagen der Peter står sentralt. Denne oppblåste og selvsikre disippelen som kommer med denne bekjennelsen: "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord."

Vi sarter vår musikalske bekjennelse med Anita Skorgan. Hun synger en en salme som direkte er bygget på Peter bekjennelse og ordlyden kjenner vi igjen med en gang: "O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen."

Kanskje er hans valg gjort ut fra egen livserfaring som i David Welanders salme "Jeg har vandret med Jesus." Valget og det å følge etter Jesus får en poitiv understreking i "Han tek ikkje glansen av livet".

Peters spørsmål får et svar: "Med Jesus vil eg fara" og forsterkes med Mahalia Jacksons tolkning av "Just a closer walk with thee." Så avrundes det hele, i to bolker, med salmen "Leid milde ljos", en salme som bærer i seg Peters bekjennelse på en positiv og god måte. Her er det Sondre Bratland med det irskinspirerte arrangement som synger.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være "Eg hev ei teneste stor for Gud" og vinnere av salmekruset ble:

Elsa Hornenes fra Kristiandsund, Hans Kosberg fra Åndalsnes og Janne Auklend fra Vigrestad.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "mer enn du selv kan forstå" hentet?

Svarfrist 15. august.

Send inn svaret ved å klikke her.

Du kan også skrive vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK,
7005 Trondheim.