Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 1. juli 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Olavskirken, Modum, Buskerud

Radiogudstjenesten

Olavskirken (foto: Modum Bad).
Olavskirken (foto: Modum Bad).
Gudstjeneste fra Olavskirken, Modum, Buskerud.
5. s. e. pinse: Matt 7, 1-5.
Preken professor Notto R. Thelle.
Liturg hovedprest John Kristian Rolfsnes.


Kantor og sang: Helge Harila.
Bjørn Tore Roksvåg (fiolin).
Norsk salmebok: 136 (S-97). 727. 706. 633. 103 (S-97). 274.

Notto R. Thelle (foto: Vårt land / Lars O. Flydal).
Notto R. Thelle (foto: Vårt land / Lars O. Flydal).
Det er salmene
Så grønn en drakt
Guds kjærleik er som stranda og som havet
Til kjærleik Gud oss skapte
Som korn fra vide åkrer
Når jord og himmel møtes her
Himlens konge vil vi prise

Helge Harila synger "Ver no velkomen med æra" og "Det er en som uopphørlig søker".

Teknisk ansvarlige er Erik Sandbraaten og Eivin Berger.

Hør gudstjenesten fra Olavskirken i Modum 1. juli 2007.

Om Olavskirken
Olavskirken i Modum er 6-kantet og bygd i tre i 1976. Den har 220 sitteplasser. Altertavlen er et "Åpent vindu mot naturen" som består av et trehvitt kors foran vinduet.

I front på prekestolen er det en bilde-vev i liturgiske farger, laget av Oddlaug Fidjestøl. Hun har også laget messehagl i fire liturgiske farger.

Virksomheten i kirken
Det som foregår i kirken, er kyttet til virksomheten ved Modum Bad. Her avvikles morgenmesser, kveldsgudstjenester, konserter og alle kirkelige handlinger ellers. Kirken er eid av en privat stiftelse og er åpen hele døgnet.

Like ved den gamle St. Olavs kilde ligger Olavskirken. Det er en enkel, vakker og åpen kirke som brukes både av pasienter, personale og besøkende.

I løpet av uken holdes det 3 gudstjenester i Olavskirken, og mange mennesker bruker også kirken som sitt "fristed" ellers. Dit er det mulig å gå inn, sitte i ro, tenne et lys, be, skrive bønnelapp og legge i bønnekrukken. Mennesker opplever at kirken også blir en kilde - for tro, håp og kjærlighet.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Olavskirken i Modum 1. juli 2007.