Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 20. desember 2009 kl 20.15 Guddommelig galskap - Knut Hamsun

Diktergeni og nazitilhenger

Da den unge Knut Hamsun ikke fikk det store gjennombruddet hjemme i Norge, flyttet han til Amerika. Foto: Scanpix)
Da den unge Knut Hamsun ikke fikk det store gjennombruddet hjemme i Norge, flyttet han til Amerika. Foto: Scanpix)
På 1920-tallet var Knut Hamsun og hans familie blant Norges fremste kjendiser. Hamsun ble genierklært som forfatter. 25 år senere var han en forhatt mann.

Mens livet var som best, kjøpte Hamsun herregården Nørholm utenfor Grimstad, og her ble han sammen med sin vakre kone Marie og fire barn avbildet i staselige omgivelser, både i dags- og ukepressen.

Dårlig helse
Men bak suksessen lå Hamsuns plager. Han nærmet seg 70 år, og han sørget over tapt ungdom, hørselen begynte å svekkes, høyre hånd fikk skjelvinger og han fikk skrivehemninger. I mange år deltok han svært lite i offentlige debatter.

Men i 1927 løsnet det for dikteren og han gjorde comeback med "Landstrykere", som satte ny salgsrekord i Norge og Norden.

I 1930-årene kom Hamsuns politiske sympatier til syne, og det var ikke uproblematisk for samfunnet rundt ham. Hamsun støttet opp om Hitler da han kom til makten i 1933, og var svært positiv til en sterk leder som kunne ta et oppgjør med kommunismen i øst og det britiske imperiet i vest for å skape et nytt Europa.

Hyllet Quisling
Hamsun hyllet Quisling i en valgappell i 1936: "Hadde jeg ti stemmer skulde han få dem. Hans faste karakter og ubøielige vilje er god å ha for os i denne tid." Så kom krigen til Norge, og Hamsun støttet den tyske krigsmakten med å stille seg til rådighet for den nazistiske propagandaen gjennom alle fem krigsårene. Hamsun var også en stor beundrer av den tyske propagandaministeren Joseph Goebbels, og etter et besøk sendte Hamsun takkebrev vedlagt sin egen nobelpris-medalje til ministeren!

Nasjonalheltens nazisympati
En måned etter frigjøringen i 1945 ble den da 86 år gamle Hamsun hentet av norsk politi. For de norske myndighetene var det svært problematisk å håndtere Hamsuns nazisme etter krigen. Forfatteren hadde vært nasjonens stolthet, han var nobelprisvinner og dikterkonge. Nå var han døv og skrøpelig. En rettspsykiatrisk erklæring om at Hamsun led av varig svekkede sjelsevner men uten fare for gjentakelse av de straffbare handlinger og en dom på erstatning til den norske stat på 325 000 kroner ble resultatet av prosessen mot Hamsun. Og Hamsun forsvarte seg med sin siste bok; "Paa gjengrodde stier".

I kulturdokumentarserien om Knut Hamsun får vi høre fra kjennere som Paul Auster, Ghita Nørby, Jan Kjærstad, Ingar Slettan Kolloen, Robert Ferguson og Jørgen Haugan.


Egenprodusert dokumentarfilmserie i tre deler fra 2009
Programskaper: Per Kristian Olsen, tlf. 90 91 51 79
Pressekontakt: Jade Josefine Nordahl , 92 40 38 73/ 23 04 45 76
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, 815 65 900