Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 10. februar 2009 kl 19.30 Ut i naturen: Der jervene ennå lever

I jervens rike

I nordnorske skoger og fjell leter naturfotografen Hans Gundersen etter den sjeldne og forsiktige jerven. (Foto: Hans Gundersen)
I nordnorske skoger og fjell leter naturfotografen Hans Gundersen etter den sjeldne og forsiktige jerven. (Foto: Hans Gundersen)
Hans Gundersen fra Narvik er en iherdig naturfotograf som har gjort store rovdyr til sin spesialitet. Gjennom femten år har han filmet dyra ute i norsk natur, og i kvelden utgave av "Ut i naturen" er det jerven det dreier seg om.

I nordnorske skoger og fjell skal vi følge Hans Gundersen gjennom flere års søk etter den sky og forsiktige jerven. Han trosser kulde og regn, snøskred og andre hindringer for å finne den.

Lisensfelling
Det som gjør det spesielt vanskelig, er at det siden 1997 er åpnet for lisensjakt på jerv. Dette har redusert bestanden kraftig, slik at registrerte yngelhi er blitt sjeldnere å finne.

Vil Hans Gundersen lykkes i å få gode opptak av dyret? Finnes det ynglende tisper i området, og vil jervebestanden overleve her? Hva med andre dyr og fugler i området? Dette er noen av spørsmålene han ønsker å få svar på.

Norsk naturdokumentar (2007)
Produksjon: Gundersen Naturvideo
Ved Ragnhild og Hans Gundersen
Redaktør Ut i naturen: Terje Dale
Pressekontakt/programinformasjon: Helene Amlie, 23 04 77 51 / 95 10 02 99
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no