Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 17. januar 2002 kl 19.30 Schrödingers katt

Lys redder grisens manndom

Hvert år kastreres 600 000 griser i Norge. Årsaken er at en del av hanngrisene utvikler såkalt rånelukt som setter seg i svinekjøttet, og det vil ikke norske forbrukere ha i kotelettene sine. I dag kan bonden kastrere grisungen selv - såfremt den ikke er mer enn 7 dager gammel.

Kastrasjonen foregår uten bedøvelse. Men nå kommer en svensk forsker med et nytt alternativ til kastrasjon: mer lys inn i grisefjøset. Hans studier viser nemlig at ved å øke belysningen og etterligne lyset sommerstid, så hemmer man hanngrisens pubertet. Ettersom rånelukten er nært knyttet til grisens kjønnsmodenhet, kan dette være fremtidens løsning...

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Jorunn Voll
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36