Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 30. april 2010 kl 21.25 Film: Kunsten å gråte i kor


Livet er ikke lett for 11-årige Allan, som tvinges til å påta seg ansvaret for å holde familien samlet, på tross av en vanskelig og tyrannisk far.

Farens eneste positive bidrag er hans språklige talent, som brukes til å holde begravelsestaler. Men det er bare ikke nok begravelser til å holde fars humør oppe. Uten å holde seg til normal oppførsel og moral må gutten gjøre det han kan for å bidra.


Dansk svart komedie fra 2007
Originaltittel: Kunsten å gråte i kor
Regi: Peter Schønau Fog
Med Jannik Lorenzen, Jesper Asholt, Hanne Hedelund, Julie Kolbech og Bjarne Henriksen m.fl.
Kontaktadresse for presse: Presse tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice tlf 815 65 900 Publikumssevice