Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. september 2007 kl 22.30 Bokprogrammet: De gamle

Oldis ikke goldis i litteraturen?

Forfatteren Ragnhild Magerøy (87) – still going strong – sammen med Hans Olav Brenner i
Forfatteren Ragnhild Magerøy (87) – still going strong – sammen med Hans Olav Brenner i "Bokprogrammet". (Foto: NRK)
Sett i lys av hvor mange bøker som gis ut årlig, er det påfallende hvor få som som har et gammelt menneske i hovedrollen. Det er også påfallende få aldrende forfattere som gir ut bøker. Hvorfor er det slik? Hans Olav Brenner i "Bokprogrammet" ser denne gang nærmere på sammenhengen mellom høy alder og bøker.

I programmet påstår forfatteren Ragnhild Magerøy (87) at hun aldri har lest en bok med en gammel hovedperson. Den britisk-ukrainske forfatteren Marina Lewycka mener derimot at nettopp den gamle hovedpersonen i sin roman "En kort historie om traktoren i Ukraina" kan forklare noe av den store internasjonale suksessen hun har hatt med denne boken.
Er dette en ny trend og et brudd med det faktum at eldre mennesker sjelden omhandles i samtidsromaner?

Flere eldre karakterer
For kanskje ser vi nå en dreining til fordel for eldre karakterer: Både Eirik Ingebrigtsen og Edmund Austigard gir i år ut bøker med gamle hovedpersoner.

I Edmund Austigards bok "Taxi for B. A. Beckstrøm eller kunsten å danse på furugolv" opplever hovedpersonen, 92 år gamle B. A. Beckstrøm, at livet snus på hodet en ganske vanlig dag i butikken.

I Eirik Ingebrigtsens bok, er handlingen lagt til et teater i Bratislava der en gammel skuespillerinne opplever å bli oppsagt pga høy alder, men damen tar opp kampen.

Gammel og talentfull
Hva da med de aldrende forfatterne? I forfatterforeningen utgjør de en svær gruppe, men få av dem utgir nye bøker.

Bokprogrammet har møtt Ragnhild Magerøy som fremdeles skriver med samme glød som før. Vi møter Elisabeth Armand som debuterte i en alder av 81 år. Og vi møter som sagt Marina Lewycka – hun debuterte som 58 åring og kan glede seg over å bli beskrevet som talentfull i en alder av 60!

Eller som den svenske forfatteren P. O. Enquist så treffende sa det: "Det va inte kul att bli 60, men det er nu livet börjar om man gjer sej fan på det!"

Egenprodusert litteraturserie fra NRK Kultur (2007)
Programleder: Hans Olav Brenner
Prosjektleder: Bjørn Hulleberg
Kontaktperson: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900
info@nrk.no