Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 9. august 2000 kl 22.00 Herskapelig

Herskapelig (ttv)


NRK1 onsdag 9. august kl 22.00
Herskapelig (5:9)

Vinje Bruk i Nord-Trøndelag

Det er historisk sus over Vinje Bruk i Mosvik herred. Her var det at Svein jarl gjemte seg for Olav Haraldsson.

Vinje gård er nevnt i Aslak Bolts jordebok fra 1430-årene over erkebispestolens eiendommer. Gården er sannsynligvis en av de eldste privateide gårdene i området.

Gårdsnavnet hører til de såkalte vin-navn som betyr beite eller gressland. Ordet er også i slekt med det tyske \"Wonne\" som betyr fryd og glede. Navnet gir uttrykk for at gården ligger på en gild, herlig plass. Og det gjør den også - den ligger vakkert og sentralt til, midt i bygda.

Familien Jenssen
Vertskap på Vinje i dag er Ann Kristin og Anton Mathias Jenssen. Gården har vært i Anton Mathias\' eie siden 1986.

Den første Jenssen på Vinje het også Anthon, og han overtok gården allerede i 1820. I familien Jenssens tid ble gården til et mønsterbruk med blant annet eget ysteri og kjøttproduksjon på foringsokser og reinsdyr. Det ble også etablert eget brenneri med flere funksjonærer.

I Norske storgårder omtales Benedikt Jenssen som \"en av landets betydeligste borgere og beste menn\".

Skogbruk
I forrige århundre ble skogen i stor grad utnyttet til ved. Det opplyses at over tusen favner ved ble kjørt opp på Vinjeora ved utløpet av elven Mossa. Det sies også at det gikk med mye brennevin og mye god mat under denne vedoppkjøringen. De siste femti årene har skogsdriften vært preget av moderne kulturskogbruk.

NRK1 onsdag kl 22.00
Sist sendt 28.12.98

Bilde
Toppen Bech mellom vertskapet på Vinje Bruk, Anton Mathias og Ann Kristin Jenssen
(Foto: Jon Åge Fiskum).

Egenprodusert underholdning
Ved Bjørn Scheele og Toppen Bech
Programleder Toppen Bech
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83