Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 19. august 1999 kl 19.30 Mor kommer snart

Mor kommer snart (t)

NRK2 torsdag 19. august kl 19.30
Mor kommer snart

Venter på mor

David og Dennis, sju og ni år gamle, har nylig flyttet på barnehjem. De har fått vite at mor kommer og henter dem så snart hun har funnet en passende leilighet. Så de venter. Men kanskje kommer hun aldri.
Dette er virkeligheten for mange barn på Hedebakken Børnehjem i Roskilde i Danmark. Her er ingen psykologer eller behandlere, bare pedagoger som skal hjelpe barna fram på livets vei.

Christina er 16 år og har sluttet å vente på mor. Som elleveåring ble hun tvangsflyttet fra hjemmet. Nå, fem år senere, skal hun for første gang flytte fra barnehjemmet for å gå på en videregående skole.

- Det blir vanskelig å forlate Hedebakken for det er her jeg har lært alt det jeg kan, og det er dette stedet jeg betrakter som mitt hjem, sier Christina.
Dorte Høeg Brask har med eget kamera fulgt og skildret hverdagen og ventetiden for barna på barnehjemmet Hedebakken i Roskilde.
For de fleste blir oppholdet lengre enn ventet, fra to til tre år, og for de fleste handler det om å komme igjennom ventetiden og akseptere at \"slik er det bare\".

NRK2 torsdag kl 19.30

Pressekontakt i Fjernsynets info.avd.: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41