Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 25. september 2011 kl 09.30 Språkteigen

Talespråket vil ikke normeres

60 år etter at Stortinget vedtok at det skal hete "tjueandre", sier statsministeren, og mange andre, fremdeles "toogtyvende juli". Dette er den eneste talespråksnormen i norsk, men det er ikke mange som følger den. Bakgrunnen for vedtaket var et brev fra Telegrafverket. De mente det ville være praktisk å uttale telefonnummere med tierne først, forteller språkforsker ved Universitetet i Bergen, Helge Dyvik.

Det er typisk norsk å ha et stedsnavn eller gårdsnavn som etternavn. Dette er helt spesielt i europeisk sammenheng, forteller navnegransker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Hvorfor sier vi "kryss i taket"? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.