Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 2. januar 2006 kl 19.55 Faktor: Den siste vakten

Fyrmesteren tar farvel

Fyrmester Finn Midtun og Dag Lindebjerg foran Makkaur fyr. (Foto: Sissel Rikheim, NRK)
Fyrmester Finn Midtun og Dag Lindebjerg foran Makkaur fyr. (Foto: Sissel Rikheim, NRK)
Helt siden Povel Hansøn tente den første fyrlykten på Lindesnes i 1655, har fyrvoktere passet fyrene her i landet. Men nå, ved inngangen til 2006 er alle våre fyr avfolket og automatisert. Dag Lindebjerg har møtt fyrmester Finn Midtun.

Etter 350 år er fyrvokteryrket en saga blott i Norge. Et av de aller siste fyrene som ble avfolket, er Makkaur fyr på Finnmarkskysten, hvor fyrmester Finn Midtun hadde den aller siste vakten.

Avfolket
For Finn, som har bodd på Makkaur Fyr i ti år, ble dette en opplevelse han helst hadde vært foruten. Med en kjærlighet og tilhørighet til den spesielle fyrstasjonen og det spesielle stedet ble avskjeden tung. For ikke bare fyret ble avfolket, etter mange hundre år med bosetting ble stedet Makkaur uten fastboende.

Dramatiske historier
Å være fyrmester på Makkaur fyr har bydd på mange utfordringer og opplevelser. Med sin vanskelige tilgjengelighet har Finn og de andre fyrvokterne hatt mange dramatiske turer til og fra fyret. Om vinteren har det blitt mange tøffe turer med snøscooter over Varangerhalvøya, og mange dramatiske landinger med båt. Mange båter har forlist rundt Makkaur, men sjøfolk og fiskere er blitt berget av karene på fyret.

En "gresk perle ut mot Nordishavet"
Makkaur har også gitt Finn mange gode opplevelser. Flotte fisketurer i vatna like ved, rusleturer blant restene etter folket som fant livsgrunnlag her, og historiske opplevelser på festningen etter siste krig. Alt dette skal Finn ta farvel med, før han drar og slutter i Kystverket. Men mest bekymret er han for vedlikeholdet av fyret i fremtiden, et fyr han betegner som sin "greske perle ut mot Nordishavet".

Egenprodusert dokumentar fra NRK Program riks, Bergen (2005)
Programansvarlig: Dag Lindebjerg
Prosjektleder: Svein Haaland
Redaktør: Oddbjørn Rosnes
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/99 53 92 52