Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 22. desember 1998 kl 22.30 Agenda: Pilegrimene kommer - i Groruddalen!

Agenda: Pilegrimene kommer - i Groruddal


NRK1 tirsdag 22. desember kl 22.30
Agenda: Pilegrimene kommer - i Groruddalen!

Groruddalens skjulte skatter
En flokk pilegrimer fra middelalderen følger oldtidsveien østover gjennom Groruddalen høsten 1998. De skal til Nidaros. Men hvorfor velger de ikke den nasjonale pilegrimsleden vestover, som myndighetene ryddet og merket i 1997, Kulturminneåret?
Har Riksantikvaren og Miljødepartementet med dette underslått Groruddalens rike historie?
Gøril Strømholm prøver å finne svar på hvorfor pilegrimene følger den gamle oldtidsveien østover og trosser vår moderne tids prøvelser som trailere, gravemaskiner og asfalt.

Thorbjørn Berntsen
Det var Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med forskjellige kommuner som drev arbeidet med å rydde og markere pilegrimsleden til Trondheim.
Men det var groruddølen og tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen som var den øverste hovedansvarlige og som må stå til rette i programmet.

Hovedporten mot verden
Som vi alle vet er Groruddalen hovedporten mellom Norge og den store verden - her går som kjent flytog og motorvei til Gardermoen flyplass.
Trass i det dårlige ryktet om forsøpling, forurensing og rotete byplanlegging, trass i industri- og trafikk-virvar, har Groruddalen mange interessante og bevaringsverdige kulturminner knyttet til det gamle bondesamfunnet og til oldtida. Noen av disse historiske minnene går pilegrimene forbi - og innom - på sin ferd nordover.

Groruddalens Historielag
Groruddalen er Norges tettest befolkede dalføre med 110.000 mennesker fra alle kanter av Norge og fra mange kanter av verden. I dette spennende området med alle drabantbyene gjør Groruddalens Historielag en viktig innsats for å ta vare på de kulturhistoriske skattene.
Hver sommer arrangerer de Stovner-dagene og tar folk med på en morsom vandring over Gjelleråsen - der er oldtidsveien fredet av Riksantikvaren. Det var oppover denne ferdselsåren baglerbisp Nikolas flyktet 25. juli 1197, etter at birkebeinerne og Kong Sverre hadde vunnet slaget mot baglerne nede i Viken.
Kong Sverres saga forteller at bispen ikke våget å stanse før han sto på toppen av Gjelleråsen, for - som han sa: \"Djevelen er sluppet løs!\"
NRK1 tirsdag kl 22.30

Bilder (elektronisk via NTB/Data-tv/internett)
Kommer de noen gang fram til Nidaros disse pilegrimene som følger oldtidsveien gjennom Groruddalen høsten 1998? (Foto: Gøril Strømholm)

Gøril Strømholm og tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i Groruddalen. (Foto: Kenneth Elvebakk)

Egenprodusert dokumentar
Ved Gøril Strømholm og Arvid Esperø
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Inger Larsen, 23 04 74 83