Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 14. juli 2003 kl 22.00 Dok1: Pest over Europa

Menneskehetens svøpe

Andre del av den danske dokumentaren viser hvilke spor svartedauden har satt i vår kultur- og samfunnshistorie. (Ill.: DR TV)
Andre del av den danske dokumentaren viser hvilke spor svartedauden har satt i vår kultur- og samfunnshistorie. (Ill.: DR TV)
Sars satte skrekk i folk verden rundt – i middelalderen gjorde svartedauden det samme i Europa. Andre del av den danske dokumentaren "Pest over Europa" viser hvilke spor svartedauden har satt i vår kultur- og samfunnshistorie.

Svartedauden herjet Europa i 400 år, massedøden var en del av hverdagen og fikk avgjørende innvirkning på mennesker og samfunn.

Europa rundt
"Pest over Europa" setter fokus på de endringer pesten medførte på kort og lang sikt. Gjennom bilde- og arkivmateriale beveger programmet seg til de steder i Europa der man vet at pesten rammet. En rekke europeiske forskere deltar i sendingen.

Innkjøpt dansk dokumentar
Originaltittel: Pesten (2003)
Produsent: Mads Baastrup
Produksjon: DR TV i samproduksjon med SVT
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57