Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 28. oktober 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Urskogens puls

Skogøkolog Rune Aanderaa og programleder Kari Toft i sjelden, gammel skog (Foto: NRK)
Skogøkolog Rune Aanderaa og programleder Kari Toft i sjelden, gammel skog (Foto: NRK)
Kari Toft tar med seg skogsøkolog Rune Aanderaa, leder av SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, ut for å ta pulsen på gammelskogen.

Det naturlige omløpet i en urørt skog, fra vekst og oppbygging til nedbrytning og resirkulering, tar flere hundre år. Denne langsomme pulsen er nødvendig dersom alle artene skal henge med i kretsløpet slik at artsmangfoldet opprettholdes.

Egenverdi
I Norge fins bare rester av ekte urskog, helt uten spor etter hogst, og i følge offentlig statistikk er bare en fjerdedel av skogen mer enn 160 år gammel. Selv om skogen betraktes som hogstmoden lenge før dette, vil det i et skogøkosystems tidsperspektiv si at under to prosent av skogen er gammel. Det moderne skogbruket følger nemlig ikke skogens naturlige kretsløp fullt ut. Avvirkningen foregår etter økonomiske tabeller, og ikke etter skogens egen puls. Dermed utarmes mangfoldet knyttet til gammel skog uten at vi vet hva vi mister. Fullstendig uanselige organismer i skogbunnen kan for eksempel gi grunnlag for framtidige medisiner, som også kan representere store økonomiske verdier.

Det er imidlertid viktig å erkjenne at skogen har en egenverdi helt uavhengig av oss mennesker. Denne verdien bør være den viktigste, og gå foran de mulige økonomiske verdiene skogen representerer, mener Rune Aanderaa.

Dødelig grep på myra
På mange norske myrer vokser noen ganske små planter med vakre rødlige blader som er dekket av lange, røde kjertelhår. Rundt kjertlene i spissene av hårene skilles det ut en klar dråpe. Det ser ut som om planten er dekket av duggdråper selv midt på dagen i fullt solskinn. Det har gitt disse plantene navnet Soldugg. I virkeligheten er dråpene slett ikke vanndråper, men et seigt sekret, et lim som insekter blir sittende fast i. Solduggen er naturens limpinne eller fluepapir. Ut i naturen har tatt seg tid til å oppleve stor dramatikk på liv og død.

Grottedyr
Det er ikke uvanlig å ta med seg lys når en skal lystre kreps. Hjelm er ikke så vanlig, men på den krepseturen Ut i naturen skal på, er hjelm en nødvendighet, for redaksjonen skal på jakt etter et krepsdyr, en marflo, som har levd isolert fra omverdenen i hvert fall i 10 000 år, langt inne i en bekmørk og trang grotte.

Seervideo-konkurranse
Som vanlig inneholder også programmet nye seervideoer, som alle konkurrerer om førstepremien: en tur for to til Krüger nasjonalpark.

Egenprodusert naturprogram
Programleder: Kari Toft
Prosjektleder Naturredaksjonen: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 ing