Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 29. oktober 2007 kl 21.30 En kilde klar og ren

En gratis energikilde

Sola er en forutsetning for alt liv, og i utgangspunktet gratis (Foto: NRK)
Sola er en forutsetning for alt liv, og i utgangspunktet gratis (Foto: NRK)
Sola er en desentralisert, demokratisk og i utgangspunktet gratis energikilde. I Norge har gründere laget en industrisuksess med produksjon og eksport av solceller, men her hjemme bruker vi lite av vår kunnskap om solenergi.

Da den nye staselige operaen i Oslo trengte en solcellevegg mot sør for å bruke store energiutfordrende glassflater fornuftig, var det EU-midler som ble løsningen. Operaen har fått støtte fra ECO-culture prosjektet, sammen med andre offisielle bygninger som vil bruke fornybar energi.

Den livgivende sola
Solceller blir mest brukt til hytter og fyrlykter i Norge, og ikke til store offisielle bygninger som bruker mye energi.

Sola er en forutsetning for alt liv, og nesten alle fornybare energikilder har sitt utspring i energien fra sola. Sola sender 10.000 ganger mer energi mot jordkloden enn det vi mennesker bruker. Og menneskene har alltid brukt solkraft. Den enkleste formen i dag er å planlegge sørvendte vinduer med bevisst design, slik at solvarmen kan brukes på en fornuftig måte. Hvis en i tillegg bruker "lillebroren" til solcellene – nemlig solfangeren – kan en få mye energi til en vanlig bolig. På taket kan en feste solfangere med vann eller luft som varmes opp av sola. Denne varmen kan brukes til boligens varmtvannsbehov og til oppvarming ellers.

Tiden hvor en baserte seg på kun en energikilde er over. I framtidens energimiks vil solenergi få en viktig plass, sammen med en mer bevisst energiøkonomisering.

Om serien
Vannkraftutbyggingen er slutt, og oljen er miljøversting. Nå er tiden inne for å se på alternative energikilder. I fire programmer gjennomgås forskjellige energikilder; biodrivstoff, solenergi, vind- og bølgekraft og atomkraft.

Program fra NRK Fakta
Prosjektleder: Harald Reitan, tlf: 41 47 60 60
Kontaktperson: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no