Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 6. februar 2003 kl 19.30 Schrödingers katt: Schizofreni - fange i eget sinn

Schizofreni

Nobelprisvinner John Nash jr. utviklet tidlig schizofreni. Han møter du i Schrödinger Spesial i kveld hvor han forteller om lidelsen. (NRK-foto)
Nobelprisvinner John Nash jr. utviklet tidlig schizofreni. Han møter du i Schrödinger Spesial i kveld hvor han forteller om lidelsen. (NRK-foto)
Den fremragende matematiker og nobelprisvinner John Nash Jr. ble rammet av schizofreni da han var tretti år i 1959, og siden har livet hans svingt mellom syke og friske perioder. Nash vil være kjent for mange gjennom spillefilmen ”Et vakkert sinn”. I kveld møter vi ham sammen med sin yngste sønn som har arvet både farens matematiske geni og schizofreni.

Om lag 10 % av alle uføretrygdede i Norge har diagnosen schizofreni, og årlig koster den oss 4 milliarder kroner bare her til lands! Det finnes, ifølge Tidsskrift for den Norske Lægeforening, ingen annen enkeltlidelse som koster samfunnet like mye. Den koster mer å behandle enn alle kreftsykdommer og hjerte- og karsykdommer til sammen.

Her i landet er det til en hver tid ca 10 000 personer som behandles for schizofreni. Det kalles et syndrom, en samling av symptomer og tegn som til sammen kjennetegner lidelsen.

Hva årsakene til schizofreni?
Fagfolk tror at lidelsen delvis er genetisk betinget. Sammenhengen er imidlertid slett ikke enkel, det viser et tvillingpar som opptrer i programmet. Stephen og Sean er eneggede tvillinger og ca tretti år gamle. Deres mor fikk schizofreni da de var barn, og senere ble Sean også rammet, men ikke Stephen.

Undersøkelser viser at ca 30% av eneggede tvillinger vil utvikle schizofreni hvis den andre har lidelsen. I og med at eneggede tvillinger har samme arvemateriale, betyr det at det er noe mer en bare arv som er avgjørende. Det må være faktorer i miljøet som spiller en rolle, og på dette området forskes det intenst.

Forløpet av schizofreni varierer fra individ til individ, og det er svært viktig at behandlingen starter så tidlig som mulig. I dag er det slik at ca 25% av dem som rammes, bare får én sykdomsperiode, men for omtrent like mange blir det et kronisk, livslangt forløp. Resten, dvs halvparten av dem som rammes, får et forløp hvor den mentale lidelsen avbryter perioder med normalt liv.

Produsert av Program RIKS, Trondheim for NRK1
Original tittel: Schizophrenia, Stolen Lives, Stolen Minds
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Kari Hustad kari.hustad@nrk.no
Presse: Erik Bull tlf 73881661