Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 4. mai 2004 kl 23.10 Utsyn: Den europeiske revolusjon

Omveltning – på bakken og i lufta

Revolusjon på lufta – en tysk dokumentar viser oss media som medvirkende faktor og aktør i den siste tidens historiske endringer i Europa. (Foto: Broadview TV)
Revolusjon på lufta – en tysk dokumentar viser oss media som medvirkende faktor og aktør i den siste tidens historiske endringer i Europa. (Foto: Broadview TV)
Utviklingen fra den første Sputnik over til dagens digitale revolusjon danner også renningen i den tette veven mellom media og vår tids omveltninger i Europa. For bare 15 år siden rev østblokklandene seg løs fra Sovjetunionen. Og 1. mai vil ti nye land slutte seg til EU, hele åtte av dem tidligere kommuniststyrte stater.

Den tyske dokumentaren i "Utsyn" viser hvordan begivenhetene som ledet opp til den historiske endring vi nå ser, også har vært en revolusjon som gikk "på lufta", fordi den kastet de store seermassene så å si inn i begivenhetenes sentrum.

Blod og revolusjon
Dokumentaren rekapitulerer enkelte sentrale scener fra disse årene. Tidlig på nyåret i 1991 presser sovjetiske tanks de tilstrømmende menneskemassene sammen rundt tv-tårnet i Vilnius, hovedstaden i Litauen. Vi ser hvordan en tanks kjører over en håndfull mennesker, og det virker som de direktesendte sekundene varer en evighet.

I dokumentaren hører vi en av de overkjørte – Loreta Asanaviciute – stille følgende spørsmål til ambulansefolkene: "Dør jeg nå?"

"De direktesendte bildene som gikk ut over hele verden fra stedet der folk ble myrdet, var den største enkeltvirkende faktor som bidro til å gi oss friheten tilbake," sier Vytautas Landsbergis, leder for litauernes frihetsbevegelse.

Budbringer og aktør
Satellitteknologien, et alfa og omega i den kalde krigens overvåkningsvirksomhet, la grunnen for et kvantesprang også i informasjonsflyten og bidro dermed til å rive ned jernteppet. Media kan her sies å være både en budbringer og – i visse sammenhenger – aktør.

"Utsyn" gjengir noen av de mest engasjerende øyenvitne-reportasjene fra disse begivenhetene i nyere europeisk historie. Likeså møter vi noen av verdens mest kjente tv-personligheter, folk som rapporterte fra de aktuelle hendelsene.

Innkjøpt tysk program
Originaltittel: Revolution on Air
Regi: Thomas Staehler and Isabell Blöchl
Produksjon: Broadview TV (2004)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57