Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 30. januar kl 19.45 Schrödingers katt


Hvor brennbare gardiner du har kan avgjøre hvor fort en brann utvikler seg i stua di. Bomull og nylon brenner forskjellig, men det gjør også et og samme tekstil avhengig av hvordan de er behandlet på forhånd.

Hvor mye flammehemmere vi skal bruke for å beskytte oss mot brann, er en vanskelig avveining mellom helse, miljø og brannsikkerhet. England og Norge har ulike regler for bruk av flammehemmere, og eksperimenter viser at den samme madrassmodellen brenner helt ulikt avhengig av hvilket lands regler som er fulgt for behandling av materialene.

Kan vi kvitte oss med CO2 ved å lagre den i bakken? På Svalbard gjøres det forsøk med å pumpe karbondioksyden tilbake i jorda. Målet er å gjøre Longyearbyen til et sted med null utslipp og å teste ut ny teknologi for bruk ellers i verden. Men vil gassen holde seg der nede?

Båter kan utnytte energien i bølgene på samme måte som hvalen bruker halen, og nå testes modellene i stor skala i bølgebasseng for å se hvordan halen på en båt bør konstrueres for å fungere så godt som mulig.

Er det nok vitaminer i morsmelk til en halvt år gammel baby? Mangel på B-vitamin kan føre til diffuse spiseplager og forsinket motoriske utvikling, mener forskere ved Haukeland Universitetssykehus.


Egenproduksjon
Prosjektleder: Kirsti Moe
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no,tlf.: 414 28 800
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf.: 23 04 70 00