Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 27. februar 2003 kl 19.30 Schrödingers katt: Den ukjente monsterbølgen

Monsterbølgen – en gåte

Ble frakteskipet München overrasket av en monsterbølge i 1978? (Bilde: BBC, Horizon)
Ble frakteskipet München overrasket av en monsterbølge i 1978? (Bilde: BBC, Horizon)
På slutten av året 1978 skjedde en katastrofe til havs: Frakteskipet München seilte ut på en rutinetur over Atlanterhavet med et mannskap på 27. Klokken 3 om natten den 12. desember fanget man opp utydelige nødsignaler fra skipet. Over 100 båter ble sendt ut for å lete. Hadde München blitt overrasket av en monsterbølge?

Skipet ble aldri funnet. Man fant imidlertid en livbåt som hadde et viktig spor. Båten hadde vært festet 20 meter over havflaten, og festeanordningen hadde fått et kraftig slag.

Forskerne må tenke nytt
Oseanografer og meteorologer har lenge forsket og studert bølger. Under storm har man hittil ment at bølger kan nå høyder på maksimalt 12 til 15 meter, og at en bølge på 30 meter muligens kan inntreffe hvert 10.000 år.

Nyttårsdag 1985 ble imidlertid den norske oljeriggen Draupner rammet av en bølge på hele 26 meter, og etter 1990 har 20 skip kommet ut for noe man tror er monsterbølger utenfor kysten av Sør Afrika.

Dette betyr at forskerne rett og slett må lage nye modeller for monsterbølger. Trolig opptrer de oftere enn før antatt.

Kan det være at monsterbølgen stjeler kraft fra andre bølger rundt seg? Her må man tenke nytt for å knekke gåten.

Produsert av BBC Horizon
Bearbeidet for NRK1 av Program RIKS, Trondheim
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Kari Hustad kari.hustad@nrk.no
Presse: Erik Bull tlf 73881661 erik.bull@nrk.no