Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 15. november 1999 kl 19.35 Innblikk: Kva slags lærar, kva slags skule?

Innblikk: Kva slags lærar, kva slags sku


NRK2 mandag 15. november kl 19.35
Innblikk : (6:11): Kva slags lærar - kva slags skule?

Fra lærer- til veilederrollen

Også i kveld er Universitetsbiblioteket rammen rundt NRK2s store samtaleserie \"Innblikk\". Redaktør og programleder Audgunn Oltedal inviterer førsteamanuensis Kirsti Klette og rektor Dag H. Gomnæs til en samtale om blant annet lærerrollen i en skole der prosjektarbeid blir en stadig viktigere del av undervisningen.
Kirsti Klette er førsteamanuensis i pedagogikk ved Pedagogisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun er med i et nordisk forskningsprosjekt om lærerrollen. Dag H. Gomnæs er rektor ved Engebråten skole, en av Oslo-skolene som satser på prosjektundervisning.
Prosjektarbeid blir en stadig viktigere del av undervisningen i skolen (jfr L-97, læreplanverket for den 10-årige grunnskolen). Prosjektundervisning betyr store endringer i lærerrollen. Læreren står ikke lenger bare bak kateteret, men får en mer veilederfunksjon.
Følgende problemstillinger vil bli drøftet i programmet: Hva betyr økende vekt på prosjektundervisning for lærerrollen? Vet skolen at elevene lærer det de skal lære når undervisningsformene endrer seg så mye? Læreryrket er i ferd med å bli et kvinneyrke. Hva betyr det for innholdet i lærerrollen?

Om serien
NRK2 startet 11. oktober en stor samtaleserie i 11 deler der profilerte programledere fra radio og fjernsyn intervjuer personer de mener kan gi viktige perspektiver og innspill til samfunnsdebatten. Gjennom dialog og diskusjon skal \"Innblikk\" gi kunnskap, innsikt, refleksjon og være en møteplass for ulike syn og vurderinger.
- Vi sitter ofte med interessante temaer vi ikke får brukt i korte nyhetsinnslag eller debattprogrammer. \"Innblikk\" gir mulighet til en mer utdypende samtale om tema fra forskjellige samfunnsområder, opplyser redaktør for serien, Audgunn Oltedal.
Programledere i høst er i tillegg til Oltedal, Christian Borch, Tomm Kristiansen, Arild Hagen, Gunnar Grøndahl og Guro Tarjem. Christian Borch legger ikke skjul på at han er svært begeistret for serien. - I vår tabloidverden taes det ikke hensyn til at den reflekterte seer ønsker å være med på et resonnement som fullføres til bunns. \"Innblikk\" gjenreiser utvilsomt den reflekterte samtaleformen i fjernsynet, fastslår han.

NRK2 mandag kl 19.35

Bilde (Via Scanpix/Internett)
I kveldens utgave av \"Innblikk\" møter vi førsteamanuensis Kirsti Klette (f.v.), rektor Dag H. Gomnæs og programleder Audgunn Oltedal. (NRK-foto: Ole Kaland).


Redaktør og programleder: Audgunn Oltedal
Prosjektleder: Gerd Inger Polden
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123