Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 13. januar 2008 kl 17.30 Åpen himmel: Barnegudstjeneste fra Fridalen kirke i Bergen

Barnegudstjeneste

Sokneprest Signe Sandberg med dåpsbarn (foto NRK).
Sokneprest Signe Sandberg med dåpsbarn (foto NRK).
Åpen himmel i Fridalen kirke, Bergen

- Når folk vet at alt vi lever av har vi fått av Gud, og når vi lever som søsken i Guds familie, ja da kan gode ting skje.

Det sier sokneprest Signe Sandberg i Fridalen kirke i Bergen og inviterer til barnegudstjeneste der barna har fått en sentral plass.

Signe Margrethe Sandberg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Signe Margrethe Sandberg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Barnas sang vil varme og inspirere. To barnekor vil delta, Fridalen kirkes barnekor og Årstad kirkes barnekor. De dirigeres av Silje Strand Blichfeldt. Kantor Knut Christian Jansson er musikalsk ansvarlig og spiller både orgel og klaver.

At barnekor fra to kirker deltar i en og samme gudstjeneste er ikke overraskende. Fridalen og Årstad menigheter er nesten som én menighet å regne. De har felles sokneprest og opplever i hverdagen et svært tett samarbeid der arbeidet med barna står veldig sentralt.

Fridalen kirkes barnekor (foto: NRK).
Fridalen kirkes barnekor (foto: NRK).
Fridalen kirke ble bygget i 1937, men fikk et tilbygg på 1980-tallet. I dag fremstår kirken som en god arbeidskirke, nesten som en sjømannskirke med sine praktiske løsninger og sitt lyse og vennlige kirkerom.

Åpen himmel vil i tre søndager nå i januar besøke Fridalen kirke i Bergen. Neste søndag er det vanlig gudstjeneste og det er all grunn til å glede seg til søndag 27. januar. Da blir det babysang!

Kontaktpersoner i NRK:

Prosjektleder Gunn Aasen 990 34 530
Prosjektansvarlig Helge Gudmundsen 958 79 025

NRK1 – Søndag 13. januar 17.30.