Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. april 2005 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Våren i havet

Monika Blikås er programleder for Ut i naturen denne gangen (Foto: Oddmund Lunde)
Monika Blikås er programleder for Ut i naturen denne gangen (Foto: Oddmund Lunde)
Når bjørka begynner å sprette, har våren allerede vært godt i gang et annet sted – nemlig i havet. Programleder Monika Blikås tar seerne med til Lovund på Helgelandskysten.

Allerede i mars eksploderer det nytt liv under vannskorpen, med oppblomstring av tang, alger og plankton. Dette gir livsnødvendig næring til fiskelarver og fiskeyngel, som igjen blir hovedretten til blant annet lundefuglen.

"Lundkommerdagen"
Lundefuglen kommer inn fra havet i april, og samler seg i store flokker utenfor Lovund. Der ligger den og beiter på silda. Og på nøyaktig samme tidspunkt hvert eneste år – 14. april på ettermiddagen – letter hele flokken og inntar hekkeplassen. 100 000 fugler i luften på samme tid! Et fantastisk skue som Ut i naturen gjør sitt ytterste for å få vist seerne.

Mens vi venter på denne "lundkommerdagen", som den er blitt kalt, dykker vi under vannskorpen og føler den fantastiske utviklingen våren har i havet.

Snaddermat
Det er lyset som får det til å spire og gro i havet – sammen med næringssalt som virvles opp fra dypet. Dette gir god grobunn for planteplankton, som igjen er mat for dyreplankton. Og hva er det fiskelarvene lever av? Jo – dyreplankton. Derfor er det livsviktig for fisken å gyte til rett tid slik at larvene blir klekket akkurat når det er mest dyreplankton i sjøen.

Når fiskelarvene etter hvert blir til yngel, er det mange som fortsatt har dyreplankton som viktigste matkilde. Silda beiter for eksempel på disse små krepsdyrene hele livet. Etter hvert som sildeyngelen vandrer nordover og når Helgelandskysten, blir den snaddermat for lundefuglen.

Egenprodusert naturdokumentar fra Program riks, Hordaland
Programleder: Monika Blikås, tlf: 47 81 73 96
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30 Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
Vises også i Nett-TV.