Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 onsdag 26. desember 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Ytteren kirke, Mo menighet, Nordland

Mo menighet i Ytteren kirke

Ytteren kirke (foto: NRK / Helge Helgheim).
Ytteren kirke (foto: NRK / Helge Helgheim).
Gudstjeneste fra Ytteren kirke, der Mo menighet denne gang er samlet til gudstjeneste.

Teksten på 2. juledag, som også heter Stefanusdagen, står i Matteus evangelium, kapittel 10, versene 32-39.

Prekenen er ved prost Martin Kildal, og liturg er sokneprest Per Olsen. Tekstleser er Sigrid Halse.

Salmene er hentet fra Norsk salmebok på nummer 52 - Det kimer nå til julefest, 56 - Deilig er jorden, 45 - Mitt hjerte alltid vanker vers 1 og 2 og vers 7 og 8, 297 - Min sjel, min sjel, lov Herren og nummer 346 - Han tek ikkje glansen av livet.

På saksofon hører vi Ragnar Meidel, og solist er Bjørn Skogly, som også spiller piano og kayboard.

Ved orgelet sitter David Williamson, og til åpning spiller han "Weihnachts-Pstorale" av Gustav Merkel. Til slutt hører vi "Finale – fra Dyrets karneval" – av Camille Saint-Saëns.

Teknisk ansvarlige er Nils Mortensen og Stein Gøran Nøstvik.

Hør gudstjenesten fra Ytteren kirke med Mo menighet 2. juledag 2007.

Om kirka
Ytteren kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form og funksjonalistisk stil (1977) i Mo i Rana i Nordland. Byggverket er i tegl og har 460 plasser.

Altertavlen viser "Juleevangeliet", Korsfestelsen og nattverden" og "Lignelsen om såmannen" - laget av Titti Hovig i 1983.

Ytteren menighet tellere om lag 7000 mennesker og ligger nord og vest for Mo sentrum.

30-årsjubileum
I høst kunne kirka feire sitt 30-årsjubileum, en begivenhete som ble markert med mange ulike kulturaktiviteter i hele 10 dager. Markeringen kunne by på kunst, musikk, konserter, barnefest, gatefest, sirkus og besøk av biskop og ordfører.

Sokneprest Torgils Aurdal har vært i menigheten i alle disse 30 år og sier at han ønsker at kirka skal være et sted for alle - midt i folket! Kirken skal også bryte noen barrierer og grenser.

Jubileet har vært med og inspirere til en ny giv i menigheten, og kirka skal være et livsnært innslag i lokalsamfunnet. Det kristne livsynet er ikke kjedelig, for Gud var en raus og kreativ skaper, sier Aurdal.

Dåpens mysterium
Dåpsvannet er det evige livs fostervann, for det er starten på det evige liv og troens mysterium, sier Aurdal.

Forsøk i kirka
Ytteren menighet er med i Den norske kirkes forsøk med ny trosopplæring. Reformen har fåttt en egen post på statsbudsjettet, og med nye 24 millioner kroner i år forvalter reformen 100 millioner inneværende år i arbeidet med å fornye kirkens trosopplæring for alle døpte mellom 0 og 18 år.

I tillegg har Ytteren menighet innslag av samisk kirkeliv, og dette kommer også til uttrykk i gudstjenesten.

Innholdet i artikkelen er hentet bl. a. fra Norsk kirkeleksikon og tidsskriftet Rana No.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Ytteren kirke med Mo menighet 2. juledag 2007.