Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 9. januar 2012 kl 20.15 Salt & Pepper

Bjørneungene


En vinternatt i 2009 ble det født to små bjørneunger i Polar Zoo i Salangsdalen i Bardu kommune. De skal, som de aller første bjørneungene i Norge, lære seg å leve sammen med mennesker.

Dyrepasserne Anita og Lea får rollen som bjørnemammaer for de nye små-bjørnene, og de skal bo og leve sammen med Salt og Pepper de neste månedene. Spenningen er stor. I Polar Zoo har de god erfaring med å sosialisere ulveunger, men det har aldri vært gjort med bjørner før. Polar Zoo ligger i Salangsdalen i Bardu kommune. I denne parken er det ingen eksotiske dyr som giraffer eller delfiner, men kun dyr som naturlig hører hjemme i området.

Ulve- og bjørnemammaer
I denne første episoden er bjørneungene Salt og Pepper nyfødte. Det kommer også et nytt kull med ulveunger til Polar Zoo. De skal tas ut og sosialiseres kort tid etter fødselen, og dette er det Julian som har ansvaret for. Han har vært "ulvemamma" tidligere og vet at jobben er krevende. Spesielt krevende skal det bli når en av ulveungene blir syke og trenger veterinær.

Salt og Pepper vokser raskt, og trenger mer plass etter kort tid. De flyttes til en innhegning der det finnes to rom, ett til bjørnene og ett til dyrepasserne Anita og Lea. Hvordan skal det gå når de to jentene skal bo sammen med to bjørner tjuefire timer i døgnet?

Dokumentar fra 2009
Produsert av Relation 04 Media
Presseansvarlig: Sarah Jordanson Fauske, tlf: 41 50 67 47
TV-seere bes kontakte Publikumsservice: info@nrk.no, tlf: 815 65 900